مراسلون – ایام اندکی تا عید فطر باقی مانده است ودراستان خوزستان که این عیداهم واکبرالاعیاد است مردم بشدت درحال اماده سازی برگزاری باشکوه وآبرومندعید هستند دراین زمینه خرید لباس عید کودکان وحلویات ،هزینه بالایی به اغلب خانواده ها وارد می کند بنظر می رسد علاوه برموضوع تعداد ایام عیدفطر ،جنبه تسهیلات اقتصادی خاص این عیدنیز،لازم است  مورد اهتمام قرارگیرد .آقای دسومی که ازمدیران اسبق وازصاحبنظران استان می باشند پیشنهاد داده اند که درجهت   تعظیم شعائر وتقویت همدلی وهمبستگی شهروندان خوزستانی،  ادارات استان حقوق این ماه را همانند نوروز قبل از عید به کارکنان پرداخت نمایند واستان ما در این مورد در سطح کشور پیشتاز باشد.ایشان می افزاید که “این  تجربه ی خوب را در ۷سالی که حمل ونقل استان(۷۷-۸۴)بودیم انجام دادیم وتجربه  خوب وموفقی بود”.

#

اشتراک این خبر در :