مراسلون موقع اخباري ایراني عربي یهتم بنشر الأخبار في الأهواز (خوزستان) و ایران
پایگاه خبری تحلیلی مراسلون یک خبرگزاری محلی برای نشر اخبار استان خوزستان و کشور ایران به دو زبان فارسی و عربی است .

 

 

 

 

#