تم تسلیم ۷۶ رفات من الشهداء فترة الدفاع المقدس من جانب العراق فی منفذ شلامجة الحدودیة

شاهد هذا التقریر من هنا

انتاج: عادل صخی بور و عزیز عیدانی

تقریر: مهدی البحرانی

( صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز آبادان )

#

اشتراک این خبر در :