کیخسرو چنگلوایی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان و در واکنش به پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان برنامه‌ریزی استان در خصوص اختصاص اعتبار به پروژه‌های با درصد بالای پیشرفت فیزیکی اظهار کرد: می‌بایست سناریوهای پیشنهادی که در آن اعتبارات به پروژه‌های مستمر تعلق نگرفته، قبل از مطرح‌شدن در شورای برنامه‌ریزی در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت.

به گزارش مهر ،مدیرکل جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: بعد از قرار گرفتن برنامه توزیع اعتبارات در نهادهای اجرایی و بررسی و آسیب‌شناسی آن توسط متخصصان و مجریان پروژه‌ها، برای تائید و اجرائی کردن در شورا به رای گذاشته می‌شد.

وی با اشاره به مشکلات اعتباری در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها عنوان کرد: وجود مشکلات اعتباری و پروژه‌های نیمه‌تمام بر همگان روشن است و باید برای حل مشکلات همه مدیران استانی فکر کنند و تنها به کلان‌شهر تمرکز نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: در مدل مدل فعلی توزیع اعتبارات در استان خوزستان، متاسفانه نگاه مناسبی به پروژه های جهاد کشاورزی استان که اغلب در روستاهای هستند، نشده، به همین دلیل اعتقاد دارم که با این شرایط روستاهای کم برخوردار استان به علت عدم تخصیص اعتبار از قبل هم محروم تر می شوند.

 چنگلوایی افزود: در طرح تکمیل پروژه‌ها با پیشرفت ۸۰ درصد و تخصیص اعتبارات در این مدل توزیع، نگاه به تولید و محرومیت‌زدایی روشن نیست.

وی در پایان گفت: برای روشن شدن نحوه توزیع اعتبارات، باید سهم هر دستگاه و ارگانی در استان مشخص و اولویت‌ها در تخصیص اعتبارات لحاظ شود.

#

اشتراک این خبر در :