با شگاه خبرنگاران – معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان گفت: حجم آب ورودی به دشت های خوزستان درسال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است .

نادر افشاری  همچنین افزود: این میزان آب ورودی به دشتهای خوزستان نسبت به میانگین سالانه ۵۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع آورد سدهای خوزستان بیشترین میزان مربوط به کارون بزرگ با ۱۰میلیارد و ۶۶۶میلیون متر مکعب است گفت: کمترین آن هم مربوط به مارون با ۴۵۲میلیون متر مکعب بوده است.

معاون بهره برداری سد ونیروگاه سازمان آب وبرق خوزستان در پایان افزود: امسال حوضه کارون بزرگ شرایط نسبتا مناسب تری دارد اما شرایط در حوضه های کرخه و مارون بحرانی و جدی است.

#

اشتراک این خبر در :