۱- نمایشگاه الأهواز عبر التاریخ (اهواز در گذر تاریخ) که سال قبل به همت تعدادی از فعالان فرهنگی اجرا شد، از نظر محتوا و شکل کاری متفاوت به حساب می آید. آنها تلاش کردند گزاره های خشک تئوریک تاریخ را در قالب هنر (به قول کاربران کامپیوتر : friendly )به مخاطبان خود عرضه نمایند.

۲- در حاشیه نمایشگاه برنامه هایی اجرا شد که اهمیت آنها کمتر از خود نمایشگاه نبود.برگزاری سمینارهایی با محوریت تاریخ را می توان از برنامه های جنبی نمایگاه گذشته دانست.
در نمایشگاه پیش رو سعی می شود این سمینارها در قالب “شب های فرهنگی نمایشگاه” برگزار شود. بدین معنا که هر شب از شب های نمایشگاه را به یک موضوع مهم تاریخی اختصاص داده که برنامه سمینار تنها جزئی از این شب باشد .
شهر تاریخی عسکر مکرم،مولی محسن المشعشعی، هاشم الحردان الکعبی،تاریخ الموسیقی الاهوازیة و … بخشی از موضوعاتی است که ضمن استفاده از متخصصان و صاحب نظران، در قالب شبهای فرهنگی به آنان خواهیم پرداخت.

۳- برگزاری تورهای تاریخی نیز بخش دیگری از شبهای فرهنگی نمایشگاه می باشند. سفر به شهر تاریخی عسکر مکرم و بارگاه مولی المحسن المشعشعی علاوه بر تاکید بر بازسازی و مرمت آنها با انگیزه آشنا ساختن جوانان و نوجوانان با معالم تاریخی انجام خواهد شد.

۴- در پایان از همه دوستداران تاریخ و فرهنگ اهواز دعوت می شود پیشنهادات خود را جهت برگزاری هرچه باشکوه تر این فعالیت بزرگ به آدرس الکترونیکی adel_sawari@yahoo.com
ارسال و یا بصورت حضوری به دفتر دبیرخانه نمایشگاه که از هفته بعد در موزه هنرهای معاصر دایر خواهد بود ارائه نمایند .
**

عادل سواری

#

اشتراک این خبر در :