روزنامه «خبرجنوب» در حوزه رسانه های مکتوب نامزد دریافت جایزه ملی حاميان  اکوسیستم شد.

پایش اکوسیستم کارآفرینی منطقه و شبکه‌ سازی تصمیم‌ گیران و مدیران محور همایشی است که روزهای دهم و یازدهم خرداد ماه جاری با حضور کار آفرینان، صنعتگران، دانشگاهیان و همچنین نماینده «خبرجنوب» در شیراز برگزار می شود.
در این نشست که از سوی اتاق بازرگانی شیراز طراحی‌ شده، وضعیت زیرساخت ها در اکوسیستم کارآفرینی بررسی می‌ شود و در جریان آن نقش دانشگاه‌ ها، صنایع و کارآفرینان در این اکوسیستم مورد بررسی قرا می گیرد.

 

#

اشتراک این خبر در :