هاشم بالدى، با اشاره به احتمال وقوع گرد و غبارهای شدید در نیمه دوم سال اظهار کرد: در زمینه کنترل پدیده گرد و غبار، مانند سال‌های گذشته، دستورکارها و برنامه‌های ویژه خود را داریم و بحث پیشگیری و آمادگی در دستور کار قرار دارد.وی افزود: در خصوص اقدامات انجام شده برای کنترل پدیده گرد و غبار باید از مجموعه منابع طبیعی یا حفاظت محیط زیست پرسیده شود که چه کاری انجام خواهند داد.بالدى در گفتگو با خبرگزارى ايسنا،  درباره تخصیص اعتبار به طرح‌های کنترل گرد و غبار در استان خوزستان تصریح کرد: حتی یک ریال اعتبار در این زمینه به مدیریت بحران خوزستان داده نشده است. شاید دستگاه‌های دیگر اعتباری دریافت کرده باشند ولی‌ به مدیریت بحران در ارتباط با گرد و غبار هیچ اعتباری داده نشده و تا کنون روال مانند پارسال است.

#

اشتراک این خبر در :