مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان اعلام کرد : امتحانات نهایی از نظر دشواری و سطح علمی بررسی می شوند.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان خوزستان، محمد تقی زاده در پاسخ به اعتراض برخی دانش آموزان در مورد دشواری امتحان ریاضیات گفت : طراحی سوالات امتحانات نهایی به صورت کشوری و سراسری است.البته ، مرجع بررسی سوالات امتحانات از نظر سطح علمی دبیران هستند.در واقع، سامانه ای در اختیار دبیران استان است که می توانند نظرات کارشناسی خود را در آن منتقل کنند.
تقی زاده دلیل حساسیت دانش آموزان نسبت به این امتحانات نهایی را قابل درک دانست و افزود: معدل امتحانات نهایی بر اساس قانون پذیرش دانشجو در پذیرش دانشگاه مؤثر است، بخشی از سؤالات این امتحانات باید به‌صورت تحلیلی باشد. از نظر اجرایی آزمون امسال تفاوتی با سال‌های گذشته نداشته و آیین‌نامه یکسان است اما از نظر سطح دشواری باید کار کارشناسی انجام شود که قطعاً این کار صورت خواهد گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان تاکید کرد: بر اساس گزارش های رسیده از سیستم آنلاین ثبت نمرات حوزه بخش تصحیح اوراق امتحانی ،خوشبختانه ، تاکنون میانگین نمرات دانش آموزان بیش از حد متوسط بوده است.به هر حال ، آموزش و پرورش و مسئولان در مقابل دانش آموزان نیستند و حتما صحبت های آنها در مورد سوالات امتحان منتقل خواهد شد.

#

اشتراک این خبر در :