پل شناور دهستان عنافجه دی ماه ۹۳ افتتاح شد
و پل ارتباطی بین دهستان عنافجه به ملاثانی است

بنا به گفته ها این پل توسط لجستیک ارتش ساخته شد که ۶ ماه اول بطور مجانی ، و بعد از ۶ ماه بابت ان از شهرداری ملاثانی اجاره گرفته شود
شهرداری ملاثانی به دلیل کمبود اعتبارات حاضر به پرداخت آن نشده و ارتش اقدام به جمع آوری پل شناور کرد .

#

اشتراک این خبر در :