چند وقت است رنگ درياچه ي اروميه قرمز شده و حتي عکس ماهواره اي ناسا از رنگ آن چند روز پيش تبديل به عکس روز ناسا شد، اما علت اين موضوع چه چيزي است؟ چه پديده علمي منجر به قرمز شدن رنگ درياچه اروميه شده است؟ همينطور که در عکسي که ايستگاه بين المللي فضايي گرفته شده، مشخص است، در زمان هاي عادي، درياچه اروميه در شمال غربي ايران معمولا مخلوطي از رنگ سبز و آبي است. اما عکسي که اين هفته از درياچه اروميه گرفته شده رنگي است که مردم را بسيار مضطرب مي کند، رنگ قرمز خوني !

مراسلون – چند وقت است رنگ درياچه ي اروميه قرمز شده و حتي عکس ماهواره اي ناسا از رنگ آن چند روز پيش تبديل به عکس روز ناسا شد، اما علت اين موضوع چه چيزي است؟ چه پديده علمي منجر به قرمز شدن رنگ درياچه اروميه شده است؟ همينطور که در عکسي که ايستگاه بين المللي فضايي گرفته شده، مشخص است، در زمان هاي عادي، درياچه اروميه در شمال غربي ايران معمولا مخلوطي از رنگ سبز و آبي است. اما عکسي که اين هفته از درياچه اروميه گرفته شده رنگي است که مردم را بسيار مضطرب مي کند، رنگ قرمز خوني ! چه اتفاقي براي درياچه اروميه که بزرگترين درياچه خاورميانه است در حال رخ دادن است ؟ پاسخ اين موضوع در سطح ميکروسکپي است و به گواه پژوهشگران ايراني يکي از نشانه هاي حيات آن است. يکي از اعضاي سازمان ملي اقيانوسي و جوي آمريکا در رايطه با رنگ سفيد اطراف درياچه اروميه گفت: ۶۰ رود به اين درياچه متصل شده اند و آن ها درياچه را پر از مواد معدني و نمک مي کنند. به اين دليل که راه خروجي از درياچه اروميه وجود ندارد تنها راه خروج آب از آن تبخير است و نمک ها هم تبخير نمي شوند و به شکل مواد معدني بازتابنده اي در مي آيند که در اطراف ساحل ته نشين مي شوند. اين نمک ها از فضا به شکل رنگ سفيد اطراف درياچه در مي آيند. اما او در رابطه با رنگ قرمز خوني هم گفت: اما رنگ قرمزي که در تصاوير ماهواره اي ديده مي شود را مي توان به نوعي باکتري نسبت داد، اين باکتري ها در شرايط بسيار شور رشد مي کنند، آنها رنگدانه هاي صورتي و قرمزي توليد مي کنند و وقتي تعداد اين باکتري ها زياد مي شود آب هاي بسيار شور قرمز يا صورتي مي شوند. ديدن اين رنگ از فضا نشان از محيطي است که بسيار شور است. تحقيقات مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي هم حرفي مشابه با حرف هاي مشابه با عضو سازمان آمريکايي را نشان مي دهد؛ شرايط دمايي بالا در وضعيت فعلي و کمبود اکسيژن باکتريهايي نمکدوست از جنس هاي هالو باکتريوم و هولوکوکوس و آر کو باکترها به شدت تکثير پيدا کرده است؛ به طوريکه تراکم آنها دراين شرايط به حدود ۱۰۳ تا ۱۰۵ عدد در ميلي ليتر آب دريا رسيده و از آنجايي که اين باکتريها پروکاريوت هستند يعني رنگيزه هاي داخل سلول آنها به صورت پراکنده در سيتوپلاسم و بدون غشاي محافظ قرار گرفته اند، بنابراين به راحتي نور خورشيد را جذب و آن را منعکس مي کنند و اين امر موجب ايجاد رنگ قرمز مايل به صورتي تا زرشکي آب درياچه اروميه مي‌شود. سايت ناسا هم با استناد به تحقيقي که که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده علت قرمز شدن رنگ درياچه اروميه را باکتري هايي مي داند که نشان مي دهند آن محيط بسيار شور است. با اين حال رنگ قرمز ابتدا در شمال درياچه ديده شد و بعد به جنوب رسيد. پس از بارشها و عمليات انتقال آب از سوي ستاد احياي درياچه آب تازه به درياچه راه يافت و تا حد زيادي از شوري کاست.
حال سؤال اینجاست که اگر بنابر تشابهات وضعیت دریاچه ارومیه وآب نمکی پشت سد گتوند ، امروز ارومیه ، فردای آبهای پشت سد گتوند باشد ، آیا کارت زرد امروز کارشناسان زیست محیطی ،مانع از وضعیت قرمز گتوند در آینده نزدیک خواهد شد ؟ امیدواریم اینگونه باشد.

#

اشتراک این خبر در :