طرح اخذ الکترونیکی اثر انگشت اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت آزمایشی در همه دفاتر اسناد رسمی استان زنجان اجرا می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آغاز اجرای این طرح با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورومعاونان وی برگزار شد.
احمد تویسرکانی افزود: این طرح برای تحقق صحت، اعتبار و انکارناپذیری ثبت الکترونیک اسناد رسمی است.

وی گفت: طرح امروز در ادامه توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و با هدف عدم امکان امضای اسناد رسمی به وسیله غیر در دفاتر اسناد رسمی به جای فرد اصلی صورت می گیرد.

تویسرکانی افزود: با اجرای این طرح جعل امضای اسناد، از سوی جاعلان غیرممکن می شود و امکان پیگیری و دستیابی به فرد خاطی در صورت هرگونه سوء استفاده فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این طرح پس از اجرای آزمایشی در دفاتر اسناد رسمی استان زنجان در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

#

اشتراک این خبر در :