به گزارش مراسلون وبنقل ازآقای قاسم ال کثیر ، مراسم گرگیعان امسال ،چهارده رمضان و در موزه هنرهای معاصر اهواز و ده شهر دیگر برگزار می شودازوجوه تمایز مراسم گرگعیان امسال ،برگزاری همزمان آن درتعدادزیادی ازشهرهای استان است . شهرهای شوش، ویس، رامز، شیبان، ملاثانی، حمیدیه، معشور و محمره برای نخستین بار این آیین را به صورت رسمی برگزار می کنند

#

اشتراک این خبر در :