ياسين بني كرد(عموري)، جواني ٣١ ساله ساكن اهواز مي باشد . ياسين از كودكي با بيماري فشار چشم دست و پنجه نرم مي كرد تا اينكه در مهر ماه ٧٨ كه تازه دوره ي راهنمايي را تمام كرده بود كه به يك باره فشار چشمانش بالا مي رود .
پس از مراجعه به بيمارستان با اينكه بيمار اورژانسي بود ، بيمارستان به علت عدم توانايي پرداخت هزينه عمل ، از عمل كردن چشمان ياسين ممانعت مي كند.
ياسين در خانواده اي كم درآمد زندگي مي كند كه پدر او راننده ماشين نيسان وانت مي باشد و پنج خواهر و سه برادر هستند .
بيمارستان پس از اجتناب از عمل چشم ياسين براي او نوبتي يك ماهه در٢٣ آبان ماه ٧٨ تعيين مي كنند تا بتواند هزينه عمل را تأميين كند .
در اين مدت يك ماه يك دفعه فشار چشمان ياسين بالا ميرود كه در اينجا ديگر كار از كار گذشته بود و دو چشمان او نابينا شدند.
تحمل اين حادثه برايش خيلي سخت بود كه با كمك و ياري خانواده و بخصوص پسر دايي او كه سه سال پيش دار فاني را وداع گفت توانست بر مشكل نا بينايي چيره شود و اميد به زندگي در او دوباره احيا شد.
ياسين با وجود نابينايي در سال ٧٩ با كمك و تشويق خانواده و اطرافيانش تصميم مي گيرد كه به ادامه تحصيل بپردازد كه به يك دوره آموزش خط بريل و جهت يابي مي رود.
در مهر ٨٠ به دليل نبود دبيرستاني براي نابينايان در اهواز مجبور به ثبت نام در دبيرستان مصطفي خميني مي شود، كه همواره از مدير ان وقت دبیرستان، آقاي اژدري و معاونينش و معلمين گرامي و دوست و هم كلاسيش عبدالوهاب بيت سياح كه عصا و چشمان او در دوران دبيرستانش شده بود تشکرمی كند چرا كه كمك هاي فراواني جهت ادامه تحصيلش داشتند، وجود انها در كنارش همه سختي ها را از مسير بر مي داشت.
پس از اين در دوره ي دوم دبيرستان رشته علوم انساني را انتخاب مي كند كه در خرداد ٨٣ دوران دبيرستانش به پايان مي رسد و مهر ماه ٨٤ وارد پيش دانشگاهي مي شود ، در ازمون همان سال در رشته فلسفه دانشگاه آزاد كرج قبول مي شود ولي به علت ضعف مادي خانواده و عدم حمايت سازمان بهزيستي از ايشان ، نمي تواند به دانشگاه برود.
ياسين ادامه تحصيلش را به دليل عشق و علاقه اي كه به درس خواندن از همان كودكي داشت ادامه داد .
در سال نود بود كه دوباره تصميم به ادامه تحصيل مي گيرد كه در دانشگاه پيام نور اهواز در رشته علوم سياسي قبول مي شود .
در خرداد ٩٤ در مقطع كارشناسي فارق التحصيل مي شود.
ياسين معلوليت را محدوديت نمي شمارد بلكه عدم همكاري ارگانها و مسئولين ذیربط را باعث جلوگيري از پيشرفت معلولين مي داند وي از بي مهري و بي توجهي سازمانهاي دولتي و جامعه نسبت بي معلولين سخن ميگويد كه خود و ديگر معلولين جامعه را فراموش شدگان مي نامد.
او به غير از مدرك كارشناسي علوم سياسي مدرك تلفن و كامپيوتر نيز دارد.
او خواستار به عمل در اوردن قانوني كه كليه ارگانها و سازمانها و كارخانجات راموظف کند که سه در صد از نيروي كار خود را از معلولين تهيه كنند تا اينكه جوياي سهم خود بين اين سه در صد باشد.
ياسين جامعه اي رو موفق مي داند كه جوانانش اهل مطالعه باشند.
پيامي كه ياسين براي جوانان داشت اين است كه جوانان با مطالعه و بالا بردن سطح علمي خود و مطلع شدن از قوانين موجود در قانون اساسي پی گیر حق و حقوق خود باشند .
گزارش : هادي بيت سياح

#

اشتراک این خبر در :