در اينكه بستر جامعه ما پايبند به  اصول و قواعد اسلامي است ، شكي وجود ندارد و در اينكه  شهر كوت عبدالله و شهروندان محترم آن بايد از برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري و اجتماعي برخوردار باشند ، سخن بحق و درستي است ، حال چگونه مي توان هم از اصول و قواعد حاكم بر فرهنگ عموم جامعه كه بر آمده از دين مبين اسلام است ، پيروي كرد و هم نسبت به اجراي برنامه هاي شاد ، آموزنده ، گيرا و تأثير گذار فرهنگي و هنري و ادبي و اجتماعي دست زد و بين اين دو وفق داد؟
در پاسخ به اين سوال ،نخست بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه هيچوقت اسلام و تعاليم آسماني آن ، مخالف برنامه هاي فرهنگي نيست بلكه مشوق حركت به سوي تعالي فردي و اجتماعي مي باشد… كه نمونه هاي بارز آن گراميداشت اعياد اسلامي است .
ولي آنچه اسلام به آن توصيه مي كند رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي در چنين مراسمي است كه اين مهم با همكاري متخصصان هر دو زمينه قابل تحقق است .متخصصان حوزه ديني  شهر كوت عبدالله و در رأس آنها امام جمعه محترم  مي توانند با همكاري و همفكري متخصصان امور فرهنگي و هنري  اين شهر كه اتفاقا از نخبگان استان و كشور هستند به اين مهم دست پيدا كنند و برنامه هاي مردم پسند كه نشاط و اميد را به جامعه تقديم كرده و از چارچوب بسترى فرهنگي جامعه كه همان دين مبين اسلام و قوانين مقدس آن مي باشد ، فراتر نرود.
كوت عبدالله نويسندگان بزرگي چون عبد الرضا حياتي و توفيق ربيعي و فرهنگيان بزرگي به جامعه تقديم كرده است. پس بيائيد .. با همكاري اين دو طيف ، جامعه اي پر نشاط و اميدوار  داشته باشيم .

#

اشتراک این خبر در :