سخنگوی دولت گفت : ساعت کار کارکنان در ماه مبارک رمضان همانند سال گذشته تغییری نمی کند . نوبخت افزود: پارسال نیز کارکنان حق داشتند با هماهنگی دستگاه های خود زمان آغاز و پایان ساعت کاری خود را تنظیم و از مرخصی ساعتی هم استفاده کنند . سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: ‌یارانه نان طبق مصوبات سال پیش پرداخت خواهد شد و رئیس جمهور هیچ گونه تغییر و افزایشی را در قیمت نان درسال جاری نپذیرفته است.
نوبخت دراین باره گفت: مصوبه سال گذشته فقط اجازه می داد ۲۰ درصد آزادپزی صورت گیرد و این مانع از پرداخت یارانه نان نیست و تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

وی درباره واردات داروهای خاص تصریح کرد: در حال بررسی موضوع واردات خاص هستیم. همچنین هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اختصاص یافته و ادامه خواهد یافت.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی جدی است. با توجه به محدودیت منابع در برنامه ششم یکی از موضوعات مهمی که دولت به آن معطوف است آن است که وضعیت بدهی های خود به تامین اجتماعی را مشخص کند.

#

اشتراک این خبر در :