سید احمد موسوی در نشستی با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه چالش های بومی مرتبط با چالش های جهانی می باشند تاکید کرد: امروزه با وقوع کوچکترین موضوع زیست محیطی در ملاشیه یا هر منطقه ای از اهواز احتمال سرایت آن به هر نقطه از کشور و جهان وجود دارد. لذا مطالباتمان نیز باید از حالت محلی خارج و شکل ملی پیدا کنند.
دکتر سید احمد موسوی با اشاره به لزوم جلوگیری از استخدام های غیربومی ،به رسالت نمایندگی مردم اشاره کردند و بر مراعات اسقلال قوای سه گانه تاکیدکردند. ایشان بیان کردند : در کنار استقلال قوا نظارت هم وجود دارد. در کنار استقلال قوا تایید وزرا نیز وجود دارد. متاسفانه برخی به نماینده به عنوان یک شخص حقیقی نگاه می کنند. درحالی که ایشان نماینده مردم است و به نمایندگی از مردم آمده است. اهرم نظارتی که قانوان در اختیار نماینده قرار داده می تواند بسیار کارساز باشد. تعجب می کنم چرا برخی نسبت به بعضی موضوعات سکوت می کنند و هیچ اعمال نظارتی انجام نمی دهند برخی از مدیران به جای اینکه به فکر مشکلات مردم باشند به فکر نگه داشتن خودشان هستند.


در برابر تبعیض موجود می ایستم

دکتر سید احمد موسوی که در جمع اصحاب رسانه سخن می گفت افزود: برای توسعه استان ابتدا باید موانع را برداشت. نگاه قومیتی و جناحی را باید کنار گذاشت. شخصا مخالف تبعیض هستم و مظلوم  از هر قومی که  باشد از او حمایت می کنم و هیچ ترسی ندارم. اگر عرب بود از او حمایت می کنم و ترسی از برچسب ندارم. اگر لر بود حمایت می کنم. تبعیض وجود دارد. نگاه کنید به نظرتان چرا برخی نام خانوادگی خود را تغییر می دهند؟ نگاه جناحی نیز به همین شکل به ما در توسعه استان آسیب می زند. من به این جناح ها اعتقاد ندارم. به نظر من در کنار یکدیگر می شود زندگی کرد. تجربه زندگی در لبنان و سوریه نشان داد که در یک خانواده در عین آرامش برادر و خواهر سنی و شیعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند.می شود پایبند اصول خودمان باشیم و با دنیا وارد مذاکره شد. آنها منافع دارند ما هم منافع داریم. قبلا همیشه می گفتم چرا در انتخاب سفرا از برادران سنی استفاده نشود؟

#

اشتراک این خبر در :