به گزارش ایرنا از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ها با قدرت دو تا ۳.۱درجه در مقیاس امواج درونی زمین ‘ریشتر’ رخ داده است.نخستین زمین لرزه مربوط به ساعت ۰۲:۳۷:۰۲.۸ و در اندازه سه ریشتر و آخرین آن تا زمان حاضر به اندازه ۳.۱ ریشتر و در ساعت ۰۶:۰۶:۴۲.۰ به وقوع پیوست .این زمین لرزه ها در اعماق هشت تا ۱۰کیلومتری زمین رخ داده است.آخرین زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۲.۶۱۹ و طول جغرافیایی ۴۸.۶۸۴ رخ داده است.سالند در بخش شهیون دزفول در شمال خوزستان قرار دارد.از خسارات احتمالی این زمین لرزه ها تاکنون گزارشی نشده است.در سه ماه اخیر چند زمین لرزه در مناطق شمال شرق ، جنوب شرق و شمال خوزستان با قدرت کمتر از چهار ریشتر رخ داد که خوشبختانه خسارات مالی و تلفات جانی در پی نداشت .

#

اشتراک این خبر در :