پسری نوجوان خودرا بوسیله تیرک دروازه فوتبال دار زد!
دختری بخاطر مشکلاتش خودش را از روی پل به رودخانه پرتاب کرد!
دختری سم خورد! پسری به قصد خودکشی روی ریل قطار دراز کشید !
از خواب پریدم ! ساعت ۵۰و۲ بعد از نیمه شب است ، اخبار شبانگاهی اعلام کرد که ۵۰ درصد از برج پلاسکو آوار برداری شده ،با خود حساب کردم حداکثر تا یک هفته دیگر ، خبر فاجعه پلاسکو از سوتیتر برداشته میشود، اما فاجعه هایی که در حال شکل گرفتن هستند و مربوط به آینده این مردم است در حال نسج و رویش هستند اما بدلیل بطئی و خاکستری بودن آنها هنوز تبدیل به دغدغه عام و مطالبه نشده و آنهم دریافتن نوجوانان و جوانان است ،
آیندگانی که لازم است در هزینه کرد پرورش و تربیت آنها سرمایه گذاریهایی بسیار بیشتر از نفت و گاز کرد و برنامه های عملیاتی و واقعی را برای این سرمایه ها انجام داد ،
پریدن از خواب نه بدلیل یک کابوس خیالی بلکه ترس از واقعی بودن صحنه هاست !
اکنون دیگر آسیب زدن بخود و خود را با تیغ یا سوزن ته گرد و یا حتی نوک پرگارخط خطی کردن و خارج شدن خون حتی از جنسیت پسر به دختران نیز سرایت کرده و در این خصوص گزارشات متعددی وجود داشته که نیاز به ایست و واکاوی دارد ؛
حالا خون بازی که اصطلاح رایج بین گروه سنی هدف است ،بعنوان یک هنجار پذیرش گروهی درآمده ؛آنجا که در نبود مشاوران حرفه ای، مشکلات خانوادگی ،خشونت های رایج اجتماعی و حتی سیاست فرهنگی جامعه ترجیح میدهند برای تسکین آلام فردی ؛ درد جراحت بکشند،
در زمانیکه شادی را برای نوجوانمان منع کردیم و یا اینکه بلد نبودیم چگونه هیجانات آنان را تخلیه کنیم و یا اینکه بجای هزینه کرد میلیونی و مهندسی شادمانی جوانان فقط از روش مندرس نصیحت و تجربه استفاده کردیم و هوش و ادارک آنان را با ابزار ۵۰ سال پیش سنجیدیم ،یقینا در تربیت با مشکل جدی مواجه میشویم .
راستی از خود پرسیده ام که دخترانمان که زمانی بخاطر شکستن ناخنی چقدر گریه میکردند ،امروز تیغ بر دست و پای خود میزنند .
آیا تا حالا اندیشیده ایم که تلنبار کردن کوهی از کتاب و معلومات و حفظ فرمول و نگه داشتن آنان از ۷ صبح تا ۷ شب به بهانه کنکور و معدل خود نوعی خشونت سفید است که روح این نوجوانان و جوانان را خسته و ناامید میکند ،
خشونت ،که فقط کتک زدن و یا تحقیر که فقط دشنام دادن نیست ، اگر ما نتوانیم اوقات فراغت و تحصیل و امید به آینده جوانان را به خوبی مدیریت نکنیم ،خود از مصادیق اعمال خشونت است ، که باعث آن میشود که آینده سازان ما طلب مرگ نموده یا با مجروح نمودن خود به اذعان و خیال خود تخلیه روانی گردند!
در عصری که جهت بهره مندی از لذات و نعمات خداوندی برخی کشورها وزیر خوشبختی در کابینه پیش بینی میشود و خواسته های مردم در سطوح بالاتری قرار گرفته ،الزام است که حقوق نوچوانان و جوانان با رعایت ارزشهای حاکم بر جامعه به بهترین نحو تامین شده و بپذیریم هزینه در این مسیر بالاترین سرمایه گذاری است

#

اشتراک این خبر در :