در ابتدا باید عنوان کنم چرا به مبحث وجود زن عرب در فضای مجازی استان و اهمیت آن پرداخته ام. زن عرب در استان همواه از تنگناهای حضور اجتماعی در طول سالیان دراز رنج می برده و از اینکه هیچگاه نتوانسته صدای خود را بصورت مستقیم به گوش دیگران برساند در  عذاب بوده است.زن عرب با توجه به بافت جامعه خود، فرصت عرض اندام و خودنمایی اجتماعی نداشته و همواره خود را در سایه مردان به عنوان یک کمک دست مرد معرفی نموده است.ولی در حال حاضر  با توجه به فراهم بودن شکل ارتباطات اجتماعی برای تمامی افراد جامعه و وجود شبکه های اجتماعی و نحوه عملکرد آنها و شکل ارتباط مستقیم که بین آنها و مردم وجود دارد زن عرب می تواندمستقیمأ نقطه نظرات و ایده های خود را بیان کند و ناگفته های سالیان دراز خود را که در سینه نگه داشته برای دیگران بیان نماید.ولی حالا بیایید به آنچه که هست بنگریم !!!

روزانه چند مقاله از زنان عرب در شبکه های اجتماعی ملاحظه می کنیم و یا در اطراف خود چه تعداد زن عرب می شناسید که وقت خود را به خواندن دست نوشته های مفید و بعضأ غیر مفید دیگران می گذرانند بدون آنكه نظرى در مورد آن نوشته ها ارائه دهند .آيا از نحوه کار و عملكرد زنان عرب در فضاى مجازى رضايت داريد ؟  آیا زنان عرب در شبکه های اجتماعی راه خود را درست انتخاب کرده اند  و به پیش میبرند ؟ یا باز این فرصت را به عادت تبدیل کرده اند ؟  و وقت خود را صرف تماشای عکسها و نکته های خنده دار و صحبتهای مردانه گذاشته اند ؟آیا توانسته اند تأثير و نشانىاز خود بر جاى بگذارند؟آيا زنان عرب توانسته اند فرهنگ حضور خود را در فضای مجازی به جامعه استان القاء نمايند ؟يا حضور آنها فرهنگ عدم مشارکت زن در فعالیتهای اجتماعی را تقویت می کند ؟و یا باز هم رازهای خود را در صندوقچه دل قرار داده و درب آن را قفل کرده و منتظراند دیگران درد دل آنها را بیان کنند.

نتیجه هرچه باشد زن عرب فرصتی بدست آورده که بعد از آن هیچگاه نمی تواند مانند گذشته اعتراض کند و دیگران را به دلیل فرصت ندادن به او ملامت کند چون تقریبا همه زنان عرب موبایل اندروید دارند و می توانند بنویسند و با نوشته های خود ، خود و افکارشان را برجامعه تحمیل کنند.وبر اثبات وجود خود صحه بگذارند و تجارب را برای خود و آیندگانشان به ارمغان بیاورند.

خدیجه حیاوی

#

اشتراک این خبر در :