اقیم احتفال ((فرحة العید)) بمناسبة عید الفطر المبارک فی مدینة المحمرة

هذا الاحتفال الذی اقیم یوم امس شمل عدة برامج متنوعة بحضور الفنانین و المسرحیین و الشعراء فی قاعة خلیج فارس فی مدینة المحمرة

—-

مصور:: ضیاء کعبی

  e (4)

e (7)

e (10)

e (11)

e (13)

e (15)

e (18)

e (19)

e (20)

e (21)

e (23)

e (27)

e (29)

e (31)

#

اشتراک این خبر در :