براي خلق زندگی بهتر هر از گاهی نیاز به تغییر دارید , ایجاد تغییر و تحول شرایط زندگی را از آنچه که هست بهتر خواهد کرد .برای ایجاد تغییر و تحول قبل از هر چیز باید ” تمایل ” به تغییر داشته باشید چرا که هیچ کس و هیچ چیز به اندازه اراده فرد نمی تواند او را مجاب به ایجاد تغییر کند .شک نداشته باشید که شما توانایی ایجاد تغییر در هر شرایطی را دارید . فقط کافیست اراده کنید و ریتم زندگی خود را کمی آرام کنید تا بتوانید بر نقاط قابل تغییر تمرکز کنید .یکنواختی و روز مرگی در زندگی مرگ تدریجی نشاط است .هرگاه احساس کردید در زندگی دچار روزمرگی شدید به فکر تغییر باشید ولو تغییر چیزهای کوچک ; مطمئنأ اگر زندگی خوبی دارید تغییرات آنرا بهتر خواهد کرد و اگر زندگی بد یا نابسامانی داشته باشید تغییرات تاثیرات خوبی روی آن خواهد گذاشت .

عبارت تاکیدی :
من قادر هستم از تمام فرصتهای زندگیم به بهترین شکل استفاده کنم تا زندگی لذت بخش تری ایجاد کنم .

خدایا شکرت …

خدیجه حیاوی

#

اشتراک این خبر در :