اینستاگرام چندروز بعد از حذف پرطرفدارترین حساب کاربری امام خمینی در فضای مجازیemamkhomeini@، پس از پیگیری‌های گسترده مردم و پوشش رسانه‌های داخلی و خارجی مجبور به بازگرداندن این اکانت شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ اینستاگرام چندروز بعد از حذف پرطرفدارترین حساب کاربری امام خمینی در فضای مجازیemamkhomeini@، پس از پیگیری‌های گسترده مردم و پوشش رسانه‌های داخلی و خارجی مجبور به بازگرداندن این اکانت شد.

چند روز بعد از حذف این صفحه، مجددا صفحه‌ی دیگری در اینستاگرام توسط مدیران قبلی با نام کاربری emamkhomeiny@ راه اندازی شد که یک روز بعد، ۲۲ هزار نفر عضو آن شدند. به نظر میرسد این اقدام اینستاگرام با رشد قابل توجه دنبال‌کنندگان این صفحه در این زمان اندک نیز مرتبط باشد.

از دو سال پیش، صفحه‌ی امام خمینی در اینستاگرام با نام کاربری emamkhomeini راه اندازی شد که با انتشار روزانه تصاویر دیده نشده‌ای از امام خمینی به همراه قسمتی از صحیفه امام مورد استقبال گسترده‌ی مخاطبان ایرانی و نیز مسلمانان و آزادی‌خواهان عرب و جهان قرار گرفت؛ آنچنان که پس از مدتی، دنبال کنندگان این صفحه در آستانه‌ی ۱۰۰هزار نفر قرار گرفت؛ اما به ناگهان در آستانه‌ی ۱۴ خرداد، بدون هرگونه اخطار و هشداری این صفحه از اینستاگرام پاک شد! اینستاگرام اعلام کرد که این حساب را به دلیل تهدید و آزار رساندن دیگران و حمایت از گروه‌های خشن حذف کرده است.اکانت جایگزین (emamkhomeiny) تعطیل نخواهد شد و به زودی در آن فعالیتهای مرتبط با نشر اندیشه‌های امام راحل انجام خواهد شد.

#

اشتراک این خبر در :