رنج های دختر ۹ ساله روستایی/سرور غزی

رنج های دختر 9 ساله روستایی/اهواز-سرور غزی مراسلون/سرور غزی با وجود شرکت توسعه نیشکر در جوار روستا، و نیروگاه برق رامین روبروی آن، اما برای اهالی عباسیه و روستاهای...

ادامه مطلب ...