عصر ایران – هادی اهوازیان
عدم رای اعتماد مجلس تقریبا همسو و هماهنگ با آقای روحانی به گزینه اصلاح طلب وزارت نیرو مباحث و انتقادات درون گفتمانی زیادی را درون این جریان ایجاد کرد. با توجه به اهمیت این موضوع ذکر چند نکته ضروری است.
۱- تاکنون دلایل مختلفی درخصوص عدم رای اعتماد مجلس به حبیب الله بیطرف گزینه پیشنهادی دکتر روحانی برای تصدی وزارت نیرو در رسانه های ارتباط جمعی مطرح شده است.

سوابق مدیریتی بی طرف در سال های قبل در زمان تصدی وزارت نیرو در ۸ سال دولت اصلاحات و قبل از آن در دوره هاشمی رفسنجانی مهمترین اشکالات و ایرادات مطرح شده به آقای بی طرف می باشند.

۲- مهار رودخانه های مرزی و احداث سدهای مخزنی متعدد در بالادست آنها و نیز پی گیری سیاست های انتقال آب به دشت مرکزی و کویری کشور با هدف توسعه اقتصادی، کشاورزی و صنعتی باعث شده تا بحران های زیست محیطی و بلکه فجایع زیست محیطی در کشور ایجاد و عملا قسمت وسیعی از حاشیه مرزی کشور به استناد اظهارات محققان و کارشناسان داخلی و خارجی این حوزه با معضل و بحران کاهش ظرفیت زیست پذیری و مهاجرت روبرو می باشد.
۳- البته تمام مشکلات یادشده متوجه آقای بی طرف نیست و تمام دولت های گذشته بویژه از زمان دولت سازندگی تاکنون سیاست های حاکمیتی در بخش آب نقش تعیین کننده ای در ایجاد شرایط و بحران های یادشده دارند.
۴- تعداد آرای موافق، مخالف و ممتنع آقای بی طرف به ترتیب برابر ۱۳۳، ۱۳۲ و ۱۷ رای می باشند. با توجه به اظهارات نمایندگان فراکسون امید در مجلس و نیز فعالان سیاسی اصلاح طلب، مخالفت نمایندگان مناطق دارای بحران و تنش آب که تعداد قابل توجهی از آنها عضو فراکسیون امید می باشند عامل ناکامی اصلاح طلبان و البته اعتراض و گله مندی آنها به عدم” تعهد تشکیلاتی” تمام نمایندگان عضو فراکسیون امید و عدم حمایت از بی طرف به عنوان یک اصلاح طلب در کابینه دوازدهم می باشد.
۵- از طرفی بررسی و تحلیل موقعیت مکانی منتقدین در جریان اصلاحات (تئورسین ها و فعالان سیاسی ) به عدم تعهد تشکیلاتی نمایندگان به فراکسیون امید نشان می دهد که طیف یاد شده بخشی مربوط به ذینفان از اعمال سیاست های نادرست حاکمیتی در حوزه آب و توسعه بخش مرکزی در برابر ویرانی بخش های مرزی و پیرامونی کشور و بخشی دیگر طیف ساکن در مرکز و عدم مبتلا به مشکلات متعدد زیست محیطی مناطق حاشیه کشور می باشند.
۶- جریان اصلاحات پیروزی روحانی در ۲۹ اردیبهشت سال جاری را مدیون پایگاه اجتماعی خود در کشور می دانند. این موضوع به صراحت توسط محمد رضا عارف،رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، در نشست هم اندیشی این شورا مطرح شده است.
آنها این پیروزی را مقدمه بازگشت مجدد اصلاح طلبان به قدرت می دانند. لذا هرچند این موضوع دور از واقعیت نیست اما این نکته را باید مد نظر قرار داد که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان تنها در مرکز نیست و طیف وسیعی از پایگاه اجتماعی این جریان در نوار محیطی کشور ساکن می باشند.
 لذا معرفی آقای بی طرف به عنوان یکی از گزینه های اصلاح طلبان در دولت دوازدهم در واقع استمرار بی توجهی به خواسته ها و مطالبات مردم ساکن در این بخش کشور توسط اصلاح طلبان مرکز نشین می باشد و همانگونه که عدم ورود چهره اصلاح طلب اما با سوابق فاجعه بار در حوزه محیط زیست این بار توسط برخی نمایندگان مناطق آسیب دیده و رنج کشیده این جریان ختم به خیر شد، لیکن وجود تعارض و تقابل منافع در این طیف بین مناطق مختلف کشور در موضوعاتی نظیر بحران آب، محیط زیست، توسعه و رونق مناطق مرکزی در برابر سایر مناطق در تعارض با خط مشی اصلاح طلبی و پاشنه آشیل جریان جریان مذکور در انتخابات بعدی می باشد.
منبع: عصر ایران
#

اشتراک این خبر در :