سینا – مدیر دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت:‌ ۱۰ استان شامل ایلام ، خراسان جنوبی ، خوزستان، زنجان ، سیستان و بلوچستان، قزوین ،‌کرمان ،‌کرمانشاه ، یزد و ‌کهگیلویه و بویراحمد با تنش شدید آبی مواجه هستند.رضا راعی عزآبادی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ، ‌افزود : ۱۷ استان کشور نیز با تنش آبی مواجه هستند و ۴ استان بوشهر ، فارس ، گلستان و هرمزگان با کمبود آب دست وپنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد : ‌با توجه به اینکه شاخص دسترسی به منابع آب به کمبود آب ، تنش شدید آبی ، ‌تنش آبی قابل تحمل ، نرمال و مرطوب تقسیم می شود ، هیچ استانی در وضع قابل تحمل ،‌نرمال و مرطوب قرار ندارد.

راعی با اشاره به اینکه از ۳۱ استان ۲۳ استان نسبت به بلند مدت کاهش بارش دارند، گفت: نسبت به پارسال ۱۹ استان کاهش بارش دارند که وضع استان های هرمزگان،‌ سیستان و بلوچستان ، خوزستان و ایلام از سایر استانها بدتر است.

مدیر دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت : کم آبی یعنی مجموعه آبی که داریم به اندازه مصرف نیست و به عبارت دیگر برای جمعیت منطقه کافی نیست و تنش آبی شدید یک پله بالاتر از کم آبی است که اگر مشترکان صرفه جویی نکنند با مشکل مواجه می شوند و مصرف بیشتر از ذخایر آبی است.

راعی گفت: در یک ماه گذشته به طور متوسط میانگین بارش یک میلیمتر بوده است بنابراین از ابتدای سال آبی( مهر ۹۳) تاکنون میانگین بارش در کشور به ۲۸۳ میلیمتر رسیده است که ۱۴ درصد نسبت به پارسال و ۲۰ درصد نسبت به بلند مدت کاهش نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۰۰ روز باقی مانده سال آبی بارش موثری نخواهیم داشت ، گفت:‌ در این شرایط باید مراقب مصرف آب باشیم.راعی تصریح کرد‌: بارش کم موجب شده است ۴۸ درصد ظرفیت ۱۵۸ سد مخزنی کشور خالی بماند.

وی افزود: ورودی آب به این سدها ۱۷ درصد و خروجی آبها از این سدها ۵درصد نسبت به پارسال کاهش نشان می دهد.مدیر دفتر مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت : در حال حاضر حدود ۲۷میلیارد متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده است که نشان می دهد روان آب ها نسبت به سال گذشته ۴ درصد کمتر است.

#

اشتراک این خبر در :