بغل دست من در اتوبوس خط واحد پیرمردی عصابدست نشسته بود، رو بمن کرد وپرسید جوون امروز چندم ماهه ،گفتم ۲۵ پنجم
– ای بی انصافا تاحالا یارانه ها را واریز نکردند، بازم خدا اموات احمدی نژاد را بیامرزه که این چندرغاز را برای مردم اختصاص داد. من ژشت روشنفکرانه بخودم گرفتم وگفتم پدر جان همین پولهارا دست مردم داد که باعث تورم بالای ۴۰ درصدی شد ،اگر پول یارانه ها را در پخش تولید تزریق میکردند تاحالا صدها هزار فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد شده بود…پیرمرد با اخم بمن نگاه کرد وگفت : جوون انگار نفست از جای گرمی بلند میشود، خیلی از مردم زندگیشان با همین پول یارانه میچرخد …خیلی از مردم با وام های مسکن طرح بافتهای فرسوده ومسکن مهر صاحب خانه شدند که اگر احمدی نژاد نبود صد سال دیگه هم نمیتوانستند ی الونک واسه ی خودشان دست وپا کنند ….سخنش که تمام شد زیر لب به ارامی گفت ،خدا کنند امشب یارانه هارا واریز کنند والا…
برای پیرمرد بغل دست من احمدی نژاد یک ابر قهرمان واعجوبه ی هزاره سوم بود ،امثال این پیرمرد در لایه های پایین جامعه بسیارند .
وقتی بیاد سخنان اقای احمدی نژاد در یکی از مصاحبه های تلویزیونی افتادم که به مردم توصیه میگرد که این پول را که مقدس ومتعلق به امام زمان است را پس انداز کنند ، بی اختیار خنده ام گرفت

ادامه دارد

سیدنشعان البوشوکه

#

اشتراک این خبر در :