شلمچه شاهد برپایی مراسم زیبای ورود کاروان نمادین امام رضا (ع) بود، تا تاریخ ورود تشیع به ایران را زنده کند.

—-

عکس : مهدی بحرانی پور خبرنگار و عکاس مراسلون

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

#

اشتراک این خبر در :