مردم شهید پرور خرمشهر سومین شهید مدافع حرم این شهر را در آغوش گرفتند

تشییع پیکر شهید محمد رضا عسکری فرد با حضور پرشور مردم خرمشهر

=====

عکس: ضیاء کعبی

m 1 (3)

m 1 (4)

m 1 (7)

m 1 (9)

m 1 (11)

m 1 (12)

m 1 (13)

m 1 (14)

m 1 (15)

m 1 (18)

m 1 (19)

m 1 (22)

m 1 (25)

  m 1 (27)

m 1 (29)

m 1 (30)

#

اشتراک این خبر در :