خراسان نوشت:

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، مقرر شده با توجه به پيشنهاد وزارت کشور و موافقت هيئت دولت، مبلغ ۱۹۵ ميليارد ريال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور براي انجام اقداماتي چون تامين سود و کارمزد تسهيلات پرداخت شده به گلخانه  داران خسارت ديده ناشي از خشکسالي، توفان و ريزگردها در اختيار برخي استانداري ها قرار بگيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

#

اشتراک این خبر در :