مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران: کارت سوخت ابزاری برای نظارت و تهیه آمارهای مختلف از میزان مصرف است و برنامه ای برای حذف آن وجود ندارد.

سید ناصر سجادی در مصاحبه با  خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به برخی انتقادهای جایگاهداران از حذف نشدن کارت سوخت بعد از عرضه تک نرخی سوخت گفت: این سامانه پشتوانه مهمی برای فناوری اطلاعات کشور است و برای اجرای سامانه کارت سوخت سرمایه گذاری بالایی انجام شده است.

وی افزود: به همه مردم توصیه می کنیم کارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوخت گیری از کارت خود و فقط در موارد ضروری از کارت جایگاه استفاده کنند.

يادآور مي شود، چندی پیش اعضای انجمن های جایگاه داران سوخت از حذف نشدن کارت سوخت انتقاد کرده بودند.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بعد از اجرای طرح عرضه تک نرخی سوخت، به هموطنان توصیه کرده بود در صورت داشتن موجودی درکارتهای خود، برای سوخت گیری بنزین معمولی از کارت خود و برای بنزین سوپر از کارت جایگاه استفاده کنند تا از موجودی کارتشان هنگام خرید بنزین سوپر کسر نشود.

این شرکت همچنین از هموطنان خواسته بود کسانی که کارت سوختشان مفقود یا باطل شده است برای گرفتن کارت المثنی اقدام کنند.

#

اشتراک این خبر در :