به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ همایون قنواتی طی احکام جداگانه‌ای رضا فریدونی را به عنوان مسؤول دبیرخانه اهواز پایتخت کتاب ایران، افشین القاسی را به عنوان مسؤول ارتباطات دبیرخانه اهواز پایتخت کتاب ایران، هومن خورشید را به عنوان قائم مقام دبیرخانه اهواز پایتخت کتاب ایران و محمد مالی را به عنوان معاونت اجرایی دبیرخانه اهواز پایتخت کتاب ایران منصوب کرد.

توضیح این که اسفند ۹۳ در جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران شهر اهواز به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

#

اشتراک این خبر در :