در کنار نهضت عمرانی که شهر تبریز طی چند سال اخیر شاهد آن بود، شهرداری تبریز سال ۹۴ را نهضت اسفالت و سال ۹۵ را نهضت درختکاری و فضای سبز نامگذاری و فارغ از تسمیه توانست تحولی ملموس در زمینه های پیش گفته ایجاد نماید.در دو سال گذشته ۱۲ تقاطع غیر همسطح طراحی و اجرا شد که این حجم از فعالیت تنها بخش کوچکی از نهضت یا رویکرد عمرانی آن شهر را شامل می شود.
در سال جاری یک میلیون درخت و بوته (عملا و نه به شیوه صورتجلسه ای یا نامحسوس) در شهر تبریز کاشته شد که این اتفاق در کنار درختکاری ۴۵۰ هکتاری در مجموعه ارپادره سی، پروژه پارک بزرگ تبریز، طرح توسعه عون بن علی و انبوه کاری ۸۰۰ هکتاری مجموعه عباس میرزا و… واقعا نهضتی سبز در آن شهر به راه افتاده است.فعالیت شهرداری تبریز محدود به وظایف اصلی نمانده و بتدریج قدم در تعدیل آسیبهای اجتماعی نهاده است. همینکه گفته می شود آن شهر فاقد گدا یا معتاد متجاهر است این امر زاییده تصادف نیست و براحتی دست شهرداری تبریز را می توان در پشت آن دید.
شهردار تبریز در یک اظهار نظر که اعتماد به نفس و خوش بینی نسبت به آینده شهر در آن موج می زند، گفته بود:با تمام وجود و اراده تا جان در بدن داریم برای سربلندی تبریز تلاش خواهیم کرد و معتقدیم مردم تبریز لایق بهره مندی از بهترین و بیشترین پروژه های عمرانی هستند.*همان شهردار پیرامون مبارزه با مفاسد در بدنه شهرداری اینگونه اظهار نظر کرده است:”قدردان مجموعه های نظارتی و قضایی هستیم و معتقدیم فرد متخلف در شهرداری حتی نباید خواب راحت به چشم ببیند.*
با این وجود اما کارکنان شهرداری تبریز از انگیزه کار بسیار بالا برخوردار و هرکدام در جایگاه شایسته خود فعالیت می کنند که این امر نیز زاییده تصادف نیست و حتما چنین اتفاقی تابعی از یک فرایند برنامه ریزی شده بوده و هست.اکنون و از منظری شهروندی این سئوال از اعضای شورای شهر اهواز که علی الظاهر امنای مردم هستند، باید پرسیده شود که جایگاه اهواز نسبت به تبریز در چه حدی است؟چرا یک شهروند اهوازی وقتی به تغییرات و تحولات سریع عمرانی و خدماتی سایر شهرها می نگرد، دچار یاس و ناامیدی برای آینده شهرش می شود؟نظر به اینکه سه چهارم از عمر شورای شهر سپری شده، *ریاست آن که در حوزه نظر (و تاکنون در حد سخن) مدعی خارج کردن شهر از وضعیت موجود هستند، لازم است بصورت شفاف پاسخگوی افکار عمومی باشند* که شورای شهر اهواز بعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار شهرداری، نسبت به سایر کلانشهرها چه دستاورد برجسته تقنینی (که حاصل آن عمران و آبادانی شهر باشد) را برای شهر به ارمغان آورده است؟برنامه حداقلی رییس شورا برای مدت باقیمانده چیست؟
در بازگشت به نهضتهای عمرانی، درختکاری و آسفالت یک شهر هم عرض بنام تبریز، همچنین به استناد اظهارات ثبت شده رییس شورا مبنی بر وجود اراده تغییر و… آیا ایشان می توانند آغازگر خلق حداقل نهضتی بنام تعدیل ساختار و تغییر در مناسبات انحرافی حاکم بر امور موجود باشد؟
به گمان راقم یک چهارم باقیمانده از عمر شورا شبیه به سه چهارم سپری شده، بدون آنکه اتفاق خاصی رخ بدهد، خواهد گذشت، زیرا بسیاری از اراده های مسئول مقید به قیود ویژه و احاطه شده در مناسبات پیچیده ای هستند و با خوش بینی و تمناهای حماسی و احساسی نمی توان آن قیدها را باز یا از پیچیدگی مناسبات عمدتا انتفاعی کاست، آینده این سخن راقم را به اثبات خواهد رساند.
با امید به اینکه غرض نهفته در مطالب به گوش مخاطبان اصلی برسد، این قسمت از نوشتار را به پایان می بریم.
ادامه دارد…

? *علی عبدالخانی*
? *یکشنبه هیجدهم مهرماه ۱۳۹۵*

#

اشتراک این خبر در :