چقدر خوب است عصر پنجشنبه یک روز شهریور به کتابفروشی بروی و گم شدهٔ خود را در ازدحام جمعیت خریدار کتاب طرح تابستانه پیدا کنی!
سید محمد آل مهدی مترجم فرزانه و زبردست کشورمان بعد از ترجمه آثار مهم فیلسوف مغربی محمد عابد الجابری این بار قلم را کمی چراخنده و به سراغ بزرگمرد دیگر مغرب عبدالإله بلقزیز رفته و اگرچه اولین بار است که ترجمه‌ کتابی را به کسی تقدیم و پیشکش نکرده اما طعم تابستان و رطب و شرجی خوزستانی‌ها را با ترجمه پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها تلطیف و گوارا نموده است.

آل مهدی مقدمه را با چند پرسش اساسی آغاز می کند. « مدرنیته چیست؟ پدیده ای اروپایی و کالایی وارداتی یا پدیده‌ای اروپایی با ارزش های جهانی است؟ آیا سنت با مدرنیته تقابل و تضاد دارد و تنها با فرا روی از سنت می توان به مدرنیته رسید یا می توان در دل همین سنت نشانه‌های الفت با مدرنیته را پیدا کرد؟
به عبارتی، چون عرب از یک سوی دل در گرو سنت دارد و از سوی دیگر چشم حسرت به آینده دوخته است، مدرنیته در گفتمان معاصر عربی جایگاهی خاص دارد و از درون بخشهای عقل گرای این سنتی که عرب دل در گرو آن دارد ، می توان آن چیزی را بیرون کشید که ما را مدرن و معاصر می کند؟
اما آیا همهٔ اندیشمندان عرب با مدرنتیه برخوردی یکسان با قدری تفاوت داشتند یا برخی از آنان راه افراط را در پیش گرفتند و مدرنیته را شیطانی آفریدهٔ غرب دانستند که سودای نابودی امت و سنت دارد و برخی دیگر آن را فرشتهٔ نجات و عامل آزادی توده ها ، پیشرفت ، عمران و آبادی قلمداد کردند؟ آیا چنین تفاوت فاحشی برآمده از فهم نادرست برخی اندیشمندان معاصر عرب دربارهٔ مدرنیته نیست؟
اندیشمندان معاصر عرب هر کدام به نوبهٔ خود به این پرسش‌ها پاسخهای متفاوت داده اند و کتاب پیش رو نیز پاسخ عبدالإله بلقزیز ، اندیشمند مغربی ، به این پرسش هاست.
این اثر سه بخش دارد ، که توسط انتشارات علمی و فرهنگی در قطع رقعی با قیمت ۱۳۰۰۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.

#

اشتراک این خبر در :