مراسلون – پمپ اب جان كودك روستاي العباسية را گرفت پسربچه ١١ ساله از أهالي روستاي العباسية از توابع شهر اهواز بوسيلة پمپ اب بلعيده شدو جان خود را از دست داد طبق شنيده ها ، ماجد ١١ ساله ساعت ۱۰ صبح به همراه دوستش براي اب تنی به درون حوض آب رفته بودکه  با قطعی ناگهانی برق ؛ پمپ ،ماجد راهمراه اب به سمت لوله های بزرگ جذب میکند و جان او را مي گيرد. طبق آمار پزشکی قانونی ، درسال ۹۳ تعداد ۸۹۸ نفر به علت غرق شدگی جان خود را از دست داده اند كه از اين تعداد ۱۴۴نفر خوزستاني بوده اند.

#

اشتراک این خبر در :