هميشه به اينكه زبان مادري ام يك زبان بين المللي است غبطه خورده ام، بيشتر هم زماني كه متوجه شدم رسما دومين زبان دنيا بعد از انگليسي، عربي هست لذت برده و مي برم …اما هميشه يك سوال ذهنم را به خود مشغول كرده كه آنهم اين است: مگر زبان عربي يك زبان بين المللي نيست ؟ مگر زبان ارتباط قرآن با مسلمانان نيست ؟ مگر با يك كشور عربي مرز آبي و خاكي نداريم ؟ و اصلا مگر زبان اسلام عربي نيست ؟  و هزاران مگر ديگر …
قرار بود فقط يك سوال بپرسم !!!
برايم جالب است كه وقتي به شهرهايي كه گويشي از فارسي مشتق شده دارند، سفر مي كنم مي بينم به گويش غالب آن شهر تبليغات انجام مي شود و فعاليت هاي فرهنگي به زبان فارسي با گويش محلي شان مرسوم است ! .حال در اين خطه از ايران زمين كه جمعيتي چند مليون نفري زبان مادريشان زبان قران و زباني فرا ملي است چرا در شهرها و مناطقشان نبايد تبليغاتشان به آن زبان انجام شود ؟!
در اين ٢٠ و چند سالي كه عمر كرده ام در شهرهاي خوزستان تبليغات تماما عربي و يا تركيبي از عربي و فارسي بسيار اندك ديدم !!!!
بدون شك همين اندكي هم كه ديده ام هم صرفا يك طرف داستان تبليغات شخصي اصالتا عرب قرار داشته است، نه بخاطر دور انديشي يك مدير بوده و نه هيچ چيز ديگر .ایران از نظر فرهنگي کشوری یکپارچه نیست و موزاییک رنگارنگی است که همه رنگ های آن چشم نوازند و باید دیده شوند.
سوالهاي بسياري دارم كه نمي دانم كجا و از كدام مدير فرهنگي بايد بپرسم ! .نميدانم چرا علي رغم تلاش شبانه روزي خانواده ام و اطرافيانم من هنوز هم به سختي ميتوانم به زبان مادري ام سخن بگويم و برايم بسيار سخت تر از سخن گفتن به زبان ملي و يا زباني كه در مدرسه آموخته ام  است !. به هر حال نمي خواهم منكر نياز و علاقه ام به زبان و ادبيات  فارسي شوم اما ميخواهم به عنوان يك جوان عرب ايراني به مديران فرهنگي بگويم علاوه به علاقه ام به ادبيات فارسي، من نيز  به ادبيات و زبان مادري ام يعني عربي علاقه مندم …

از اصل موضوع دور نشويم !
فروشگاهي به نام اِلسا در چند بيلبورد تبليغاتي در سطح شهر اهواز اين روزها تبليغاتي دو زبانه انجام داده كه به نظرم بسيار قابل ستايش آمد به همين دليل، از مديريت اين فروشگاه جهت فرهنگ سازي تفدير و تشكر مي كنم كه خواسته يا ناخواسته دست به كاري زده اند كه بدون شك موجب همدلي و همگرايي بيش از پيش ميشود، اميدوارم باز هم شاهد اين دست تبليغات از سوي مديران بخش خصوصي و متوليان فرهنگي استان خوزستان باشيم ! لازم به ذكر است كه اين متن يك مطلب اجتماعي بر خواسته از درونيات شخصي يك عكاس خبري است كه كمتر دست به قلم مي برد ! پس خواهشا برداشت تبليغاتي از اين متن نفرماييد با تشكر فراوان.

#

اشتراک این خبر در :