همزمان با سالروز فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز آبادان یکی از خبرنگاران و شاهدان عینی آن زمان را دعوت کرد

رضا خدری خبرنگار روزنامه کیهان در سال ۵۷ در آبادان بود که از این جریان برای ما می گوید

مجری برنامه: منصور حسینی

مشاهده بخش اول این گفتگو از اینجا

مشاهده بخش دوم این گفتگو از اینجا

——

 

واحد تامین فیلم های خبری سایت مراسلون : مهدی بحرانی پور

#

اشتراک این خبر در :