مراسلون

اهواز در گذر تاریخ

نمایشگاه اهواز در گذر تاریخ، نقطه عطفی در نگاه واقع گرایانه به گذشته استان خوزستان است و بازدید کننده را با واقعیتهای تاریخی این سرزمین به شکل ملموسی آشنا می سازد.

بازدید کننده اهوازی وقتی در حال و هوای نمایشگاه قرار می گیرد ترجیحاً  دو احساس را همزمان تجربه می کند.

احساس اول این است که وقتی آثار درخشان تمدن و عظمت سرزمین خویش را می بیند، وقتی با دانشمندان، فلاسفه، ادبا، حکما و سلاطین دوره های مختلف تاریخی که در این دیار زندگی می کردند آشنا می شود، وقتی مسکوکات، منقوشات و مصنوعاتی را مشاهده می کند که دل تاریخ را شکافته اند و از ورای قرنها در مقابل دیدگان او مدنیت اجدادش را حکایت می کنند، وقتی مطلع می شود که انسانهای بزرگی در این سرزمین می زیسته اند که رسالت اسلام را بر دوش کشیده و مذهب تشیع را برای سراسر کشور و حتی جهان به ارمغان برده اند، به خود می بالد، احساس افتخار می کند و شاید قطره اشکی از سر شادی و سرمستی از چشمش جاری شود.

اما احساس دوم بلافاصله سراغش می آید! این ها کجا یودند؟ من کجا بودم؟ چرا در مدرسه چیزی درباره آنها نخواندم؟ چرا در کتاب تاریخ ذکری از سلطان محسن مشعشعی به میان نیامده است؟ و چراهای دیگری که قطعاً پاسخی برای آنها نمی یابد، و احتمالاً غمگین می شود.

جای بسی خوشحالی است که در این نمایشگاه اظهارات نویدبخشی شنیده می شود همچون آیت الله کعبی نماینده محترم مجلس خبرگان که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه می فرمایند: این نمایشگاه باید به موزه دائمی تبدیل شود، جناب آقای تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان که اظهار می دارد تاریخ دوره مشعشعیان باید وارد کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های مختلف شود و آیت الله دکتر حیدری نیز در بازدید از نمایشگاه می فرمایند احیای هویت، بهترین راه پیشرفت علمی است و بکار بردن نام های تاریخی برای شهرها و مناطق استان را مطالبه می کنند چرا که نام های تاریخی جزئی از هویت مردم آن منطقه است.

و این اظهارات دیگر بار شور و شعف را به بازدیدکننده ما باز می گرداند و او را به آینده ای روشن، امیدوار می کند و همه اینها به یمن وجود مبارک این نمایشگاه است که باید از بانیان و حامیان آن تشکر کرد و به همه عزیزانی که بی منت و توقع در این عرصه تلاش می کنند آفرین گفت.

#

اشتراک این خبر در :