IMG-20150716-WA0203

 

 

مراسلون – صبح امروز ،پنج شنبه ۲۷تیر،اولین نشست هم اندیشی بخشی ازفعالان فرهنگی – اجتماعی عرب با سرداراسحاقی ،فرمانده نیروی انتظامی خوزستان ،دراهواز برگزارشد .دراین نشست که درآستانه عیدسعیدفطربرگزارشد ؛سرداراسحاقی با تاکید بررویکرد اجتماع محور وکارشناسی درحوزه انتظامی ،هدف ازاین نشستهارا بهره گیری ازنظرات نخبگان وفعالان اجتماعی دراانجام بهینه اموردانست .ایشان بااشاره براهتمام به تبدیل مقولات امنیتی به پدیده های انتظامی ودرنهایت ،تبدیل آنها به قضایای اجتماعی ،تاکیدکردند که ازانجام اقدمات بدون مطالعه ونظرات کارشناسی ،پرهیزمی شود .فرماندهی انتطامی خوزستان برعزم این ارگان برکمک به ورزش محلات ،حمایت ازنشستهای فرهنگی وتسهیل فعالیت انجمن های غیردولتی تاکیدکردند ایشان همچنین ،جایگاه عید فطردرنزدمردم عرب خوزستان را ظرفیتی  مهم درراستای تقویت فرهنگ شیعی استان دانست وازآمادگی نیروی انتظامی جهت فراهم آوردن زمینه  برگزاری شکوهمند عیدفطردراستان خبرداد.همچنین دراین جلسه ،بخشی ازفعالان فرهنگی -اجتماعی عرب  ضمن  تشکرازرویکرد خوب سرداراسحاقی ومجموعه تحت امرایشان ،به بعضی ازمطالبات فرهنگی واجتماعی مردم عرب خوزستان اشاره کردند وازایشان درخواست کردند که درشوراهای اداری وتامینی موردتوجه قرارگیرند .درپایان ،سرداراسحاقی ،پیشنهاددادند که این جلسات هم اندیشی بشکل منظم ومستمرتداوم یابدتا با همراهی نخبگان وفعالان فرهنگی ،گامهای خوبی درجهت رضایت مندی مردم برداشته شود.

#

اشتراک این خبر در :