افرادی که نقش‌های خود را در جامعه اجرا می‌کنند و رفتار آن‌ها مناسب و سازگارانه است، سالم در نظر گرفته می‌شوند و عکس مسئله نيز صحیح است.

یکی از ملاک‌های مهم در یک شخصیت سالم، برخورداری از تفکر نرمال است که عبارت است از جریان معطوف به هدف عقاید، رمزها و تداعی‌ها که در مواجهه با یک مسئله آغاز می‌شود و به نتیجه‌ای متکی به واقعیت منتهی می‌گردد.

این نوع تفکر را بهتراست تعقل یا استدلال نامید که تفاوت آن با تفکر محض در این است که در تعقل پیوستگی فعالیت‌های سمبولیک ذهنی بیشتر و تداعی‌ها کاملاً به هم مربوط هستند.

در اختلالات تفکر، تفکر با رنگ فلسفی یا فلسفی سازی نوعی از اختلالات تفکر است که با میل به بحث‌های بی‌حاصل مشخص می‌باشد، بحث‌هایی که در آن تعداد کلمات بسیار زیاد و مفهوم و معنی اندک است، چنین تفکری علی‌رغم تأکید شخص بر اهمیت آن، بیهوده وبی حاصل است.

از انواع دیگر اختلال در محتوی فکر می‌توان به اختلال هذیان اشاره نمود، هذیان عقیده باطلی است که با منطق قابل اصلاح نبوده و در بعضی از موارد نیاز انسان برای اقناع برخی نیازهای درونی آن‌چنان مقاوم و مداوم است که شخص گریزی جز نادیده گرفتن حقایق و واقعیات زندگی نداشته و روبه سوی افکار باطل و هذیان می‌آورد.

هذیان‌ها ازنظر محتوی به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:

۱-هذیان‌های ظلم و ستم

۲-هذیان‌های بزرگ‌منشی

۳-هذیان‌های افسردگی

در اینجا به هذیان‌های بزرگ‌منشی پرداخته می‌شود که قرائن و علائم نشان می‌دهد در از چند سال گذشته در سلوک و رفتار سیاسی نیز دیده می‌شود و نوعی مؤثر واقع‌شده است.

از عواملی که حال‌وروز سیاست را بدحال و بیمار نموده این هذیان‌ها و رفتارهای هذیانی است که از ملاک‌های و علائم هذیان بزرگ‌منشی اين است كه افراد خود را بزرگ‌ترین، بهترین و مهم‌ترین کسانی در حوزه عمل خود می‌دانند و البته ممکن است این هذیان به اشکال گوناگون ظاهر شود.

به‌طور مثال “هذیان اختراع” که در این حالت شخص معتقد است به کشف بزرگی دست پیداکرده و در حوزه سیاسی آن را مرتبط می‌سازد.

“هذیان دگرگون‌سازی” نیز از دیگر حالت‌ها است که شبیه به هذیان اختراع است و در آن شخص یا بیمار ادعا می‌کند که ایده اصلاح و دگرگونی جهان را پیداکرده است انقلابی در دنیا به وجود خواهد آورد.

جامعه ما در برخی وقت‌ها درگیر هذیان‌هایی از این قبیل شده اما در سال جاری هذیان‌هایی از نوع سیاسی را در حالی تجربه می‌کند که اشخاصی هذیان‌های از نوع نجات دادن دنیا و بشریت رادارند که این هذیان‌های شایع بزرگ‌منشی هستند و معمولاً برای جبران احساس بی‌کفایتی درونی آن دسته از این اشخاص است.

ناصرعموری

عضوانجمن روانشناسی ایران

#

اشتراک این خبر در :