جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی عرب استان خوزستان نامه سرگشاده‌ای را پیرامون ترکیب هیئت‌های اجرایی شهرستان استان به ویژه اهواز و آبادان خطاب به رئیس‌جمهور ارسال کردند.

در ذیل این نامه لیست اسامی تعداد زیادی از فعالان عرب آمده است. متن نامه به شرح ذیل است.

بسمه‌تعالی

به رياست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحاني

سلام و تحیت

احتراماً به عرض حضرت‌عالی به‌عنوان بالاترین مقام اجرايي کشور می‌رساند با توجه به در پيش بودن دو انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي و لزوم مشارکت حداکثري مردم در اين رخداد مهم ضرورت تمهید مقدمات انتخابات آزاد و مردمی از اولویت‌های دستگاه‌های مربوطه است،در اين راستا وزارت کشور عهده‌دار مهم‌ترین بخش برگزاري انتخابات است.گماردن معتمدين محلي به‌عنوان هیئت اجرايي با عنايت به بافت سياسي،اجتماعي هر استان و شهرستان از اهم وظايف فرمانداران است ،که معمولاً ترکیبی متنوع از جريانات سياسي ،صنفي،اقشار و اقوام را دربرمی گيرد،تا شائبه تکراري مهندسي انتخابات به سود يک جريان سياسي يا قومي زایل گردد.اما فرمانداري اهواز و آبادان در اقدامي نادر و استثنایی با گماردن هشت گزينه که اغلب از يک گرايش سياسي و قومی هستند و دراین‌بین اين دو شهر مهم و کلیدی و استراتژیک که هرکدام داراي سه کرسي در مجلس شوراي اسلامي هستند و اکثریت جمعيت آن‌ها را مردم شريف عرب تشکيل می‌دهند حتي يک نفر از معتمدين عرب در اين ترکيب حضور ندارند.که اين امر ناخرسندي و افزایش شائبه مهندسي انتخابات به نفع يک جريان سياسي و قوم خاص را تقويت می‌کند ،و از ميزان مشارکت مردم به‌شدت خواهد کاست فلذا مستدعي است در اسرع وقت اين مشکل را رفع و دستور لازم را به مقامات استاني صادر فرماييد.

۱-جاسم شديدزاده

۲-مهدی سواری

۳-علی عبیات

۴-حسن عساکره

۵-سید حسین موسوی

۶-سعید آل کثیر

۷-حسين مطوري

۸-قاسم سلامات

۹-جميل شريفي

۱۰-سالم حيدري

۱۱-نادر سياحي

۱۲نوال بيت سعد

۱۳-فاطمه بيت سعد

۱۴سيد جمال شريفي

۱۵-عبدالله سلامی

۱۶- فاخر مرمضی

۱۷-حسین سواری

۱۸-توفیق ساکی

۱۹-هادی سواری

۲۰-حسین دشر چلداوی

۲۱-عارف سواری

۲۲-محمود حیدری

۲۳-کمال نصراوي

۲۴-احمد بوعذار

۲۵-سید أحمد موسوی

۲۶-هادی حیدری

۲۷-علی فرهادی

۲۸-عبدالله لویمی

۲۹-عبدالحسین سماوی

۳۰-نعیم حمیدی

۳۱-ناصر جلالی

۳۲-اسد شریفی

۳۳-ناصر زبیدی

۳۴-ناصر اشگرپور

۳۵-کاظم حسین نژاد

۳۶-حمزه سیاحی

۳۷-کریم منصوری

۳۸-حمید مزرعه

۳۹- توفیق نصار

۴۰-محمد صالحی

۴۱-وداد سیف السادات

۴۲-مسلم اریحی

۴۳-حمزه سلمان پور

۴۴-سید نشعان آلبوشوکه

۴۵-زاهد فرودس پناه

۴۶-عباس حزباوی

۴۷-یونس حیدری

۴۸- عباس حیادر

۴۹- جواد ساعدی

۵۰- یاسین نیک نژاد

۵۱- عبدالقادر حمادی

۵۲-عبدالحسین سالمی

۵۳-قاسم حزباوی

۵۴-غلامرضا جعفری

۵۵-قاسم ساکی

۵۶-علی سواری

۵۷-ریحاه سعیدی

۵۸-قاسم اسدی اصل

۵۹-وسام ناصری

۶۰-ایمن ناصری

۶۱-محمد ال صویط

۶۲-نصرالله مزرعه

۶۳-حسین طرفی

۶۴-فاضل عباسی

۶۵-عبدالمنعم حمیدی

۶۶-دکتر خالد لویمی

۶۷-صادق سواریان

۶۸-سیدعلی موسوی

۶۹-دکتر یعقوب شلیش پور

۷۰-جعفر میاحی

۷۱-جاسم خلف دخت

۷۲-صادق سرحانی

۷۳-عاشور سواری پور

۷۴-حسن سرحانی

۷۵-عامر ثبتی

۷۶-حمید لویمی

۷۷-مصطفی سعیدی

۷۸-حاج جواد سواری

۷۹-یعقوب جنادله

۸۰-حکیم جنادله

۸۱-عبدالرحیم طبیشی

۸۲-جاسم عبیات

۸۳-احمد شریفی

۸۴-علی حمادی

۸۵-علی عبدالخانی

۸۶-حسن طرفی

۸۷-محمد تمیمی

۸۸-یاسین صیادی

۸۹-سعید تمیمی

۹۰-عدنان امیری

۹۱-رحیم بیت ساعدی

۹۲-سیدحمید سیف السادات

۹۳-شاهین داغری زاده

۹۴-نوروز جوکار

۹۵-كاظم بني اسد

۹۶-سيد عبدالامام سعيدي

۹۷-غلام فريسات

۹۸-حسين البو نعمه

۹۹-سيدجعفر موسوي

۱۰۰-علي رضا حاتمي

۱۰۱-صمد غوابش

۱۰۲-علي غوابش

۱۰۳-عزيز طرفي

۱۰۴-احمد علي پور

۱۰۵-سيده زهرا علوي

۱۰۶-ريهام سعدوني

۱۰۷- مهندس جاسم حلفی

۱۰۸-قاسم مزرعه فر

۱۰۹- حسن عفراوی

۱۱۰-ابوحسین التمیمی

۱۱۱-سید ناجح موسوی

۱۱۲-محمد بریهی

۱۱۳-نعیم حیدری

۱۱۴-رضا عبیات

۱۱۵-محمد سواری

۱۱۶-ناجی غزلاوی

۱۱۷-سیدمهدی موسوی

۱۱۸-قاسم مزرعه فرد

۱۱۹-عارف خصافی

۱۲۰-عبدالامیر نگراوی

۱۲۱-عبدالرضا شریفی

۱۲۲-احمد منصوری

۱۲۳-ابراهیم عامری

۱۲۴-حسین زرگانی

۱۲۵-محمد سعیدی

۱۲۶-عبدالرحیم زرگانی

۱۲۷-عامر کعبی

۱۲۸-محمد بنی طرف

۱۳۰-علی بلم چی

۱۳۱-منذر ناصری

۱۳۲-سماح ناصری

۱۳۳-ناجی مزرعه

۱۳۴-عادل چلداوی

۱۳۵-جمال شجراتی

۱۳۶-سعید آل خمیس

۱۳۷-کاظم کعبی

۱۳۸-حسن شریفی

۱۳۹-عادل بیت صافی

۱۴۰-احمد حریزاوی

۱۴۱-سیدمجید موسوی

۱۴۲-علی جلالی

۱۴۳-محمد سلیمانی

۱۴۴-هاشم سواعدی

۱۴۵-ناصر جادری

۱۴۶-حبیب حردانی

۱۴۷-کاظم خزرج

۱۴۸-حمید چنانی

۱۴۹-جواد صالحی

۱۵۰-داوود مرحاني

۱۵۱-سلمان حيدريان

۱۵۲-ناصرموسوي زاده

۱۵۳-اكبر البوجلال

۱۵۴-اميد حلافي

۱۵۵-جاسم بروايه

۱۵۶-سينا مراقي

۱۵۷-سعيد نبهاني

۱۵۸-عباس نبهان

۱۵۹-كلثوم البوعفري

۱۶۰-امنه موسوي فر

۱۶۱-شهلاموسوي فر

۱۶۲-حيات موسويفر

۱۶۳-احمد حميداوي

۱۶۴-جلال جرفي

۱۶۵-سيدمحمد مهدوي

۱۶۶-سيد خالد موسوي

۱۶۷-ناصر حميد

۱۶۸-جاسم حميد

۱۶۹-دکتر راضی مکولی

۱۷۰-مهندس محسن سلیمی

۱۷۱-سید هلال موسوی

۱۷۲-سناء سواری

۱۷۳-اسماعیل الهایی

۱۷۴-یحیی دورقی

۱۷۵-جعفر هلیچی

۱۷۶-علی کروشاتی

۱۷۷-سیدجاسم موسوی

۱۷۸-احمد امری

۱۷۹-مهدی فتلاوی

۱۸۰-مسلم شریفی

۱۸۱-محمد عموری مشکور

۱۸۲-زهرا شرفی

۱۸۳-عبدالرضا شریفی

۱۸۴-عامر خمیسی

۱۸۵-اسد خمیسی

۱۸۶-محمد خمیسی

۱۸۷-محسن خمیسی

۱۸۸-حمید خمیسی

۱۸۹-علی خمیسی

۱۹۰-رضا خمیسی

۱۹۱-فهد الباجی

۱۹۲-سید احمد موسوی مقدم

۱۹۳-عبدالعزیز دانش

۱۹۴-انیسه عبدالصاحب بنی طرفی

۱۹۵-زینب نادری

۱۹۶-شیدا دانیالی

۱۹۷-بدر جابری

۱۹۸-زاهد محمد پور

۱۹۹-یعقوب ذریعی

۲۰۰-کریم شراطی

۲۰۱-جاسم نعمتی

۲۰۲-یاسر بیجاوی

۲۰۳-عارف سیلاوی

۲۰۴- حسن سواری

۲۰۵-دانیال زکی زاده

۲۰۶-منصور امیری

۲۰۷-مجتبی عبیداوی

۲۰۸-صادق تمیمی

۲۰۹-محسن عبیداوی

۲۱۰-عبدالکریم نیسی

۲۱۱-قاسم جلالی

۲۱۲-نبی سعیدی

۲۱۳-محمد حزباوی

۲۱۴-مجاهد بالدی

۲۱۵-عبدالله فریسات

۲۱۶-حمد مقدم

۲۱۷-ابراهیم امینی

۲۱۸-میساء مقدم

۲۱۹-فاطمه حمیدی

۲۲۰-سالم بچاري

۲۲۱-توفيق حمدي زاده

۲۲۲-قايم كعب

۲۲۳-عادل كعب

۲۲۴-عبدالامام عبيات

۲۲۵-ابراهيم عبيات

۲۲۶-سيدجلال منابي

۲۲۷-فلاح حيدري

۲۲۸-مجيد غافلي

۲۲۹-سيد سعيد منابي

۲۳۰-ناصر عبيات

۲۳۱-عباس عبيات

۲۳۲-جاسم محمد عبيات

۲۳۳-سيد جبار موسوي

۲۳۴-سيدعلي موسوي

۲۳۵-سيدحسن موسوي

۲۳۶-علي سواري

۲۳۷-جاسم سواري

۲۳۸-حيدر سواري

۲۳۹-منيژه طرفي مجد

۲۴۰-عباس فريسات

۲۴۱-قاسم حياوي

۲۴۲-محمد شجيرات

۲۴۳-سعدون شجرات

۲۴۴-عماد براجعه

۲۴۵-حسن كروشات

۲۴۶-علي حيادر

۲۴۷-خيرالله حيدري

۲۴۸-احمد حيدري

۲۴۹-داوود شجيرات

۲۵۰-رضا سالمي حسون

۲۵۱-قاسم كروشات

۲۵۲-مهدي زايري

۲۵۳-جليل دغاغله

۲۵۴-ايوب تميمي

۲۵۵-غزال تميمي

۲۵۶-حسين زرگاني

۲۵۷-تهاني باوي

۲۵۸-سناء كروشات

۲۵۹-بهيه سواري

۲۶۰-هاشميه موسوي

۲۶۱-سيد عباس موسوي

۲۶۲-سيدصباح موسوي

۲۶۳-ليلا فريسات

۲۶۴-نوال حميدي

۲۶۵-ليلا حميدي

۲۶۶-طاهر سواری

۲۶۷-هادی حزباوی

۲۶۸-حسین حزباوی

۲۶۹-مکی خزعلی

۲۷۰-حسین چعبی

۲۷۱-مسعود نواصری

۲۷۲-امین عبیات

۲۷۳-سیدناصرموسوی

۲۷۴-یعقوب نهیرات

۲۷۵- محمد سواری

۲۷۶-حمید نعامی

۲۷۷-امینه سلامات

۲۷۸- عسکر شرفی

۲۷۹-حمیدرضا عزیزی

۲۸۰- جمال سواری

۲۸۲- کمال سواری

۲۸۳-باسم حمادی

۲۸۴-زنوبه سواری

۲۸۵-طاهر سواری

۲۸۶-ناصر سواری

۲۸۷-صادق گمراوی

۲۸۸-حکیم سواری

۲۸۹-عدنان عبیات

۲۹۰-محسن سلیمی

۲۹۱-حسین مزرعاوی

۲۹۲-سیدعلی محبی پور

۲۹۳-عبدالحسن نعامی

۲۹۴-مجید ساری

۲۹۵-سید حمید موسوی

۲۹۶-اکبر ریحانی نژاد

۲۹۷-حسن حمیدی

۲۹۸-قدیر هاشمی

۲۹۹-حامد بریهی

۳۰۰-مازن بریهی

۳۰۱-حاتم غزی

۳۰۲-امید هدایت نژاد

۳۰۳-سیدسعید حسینی

۳۰۴-محمد مزرعه

۳۰۵-حسن مزرعه

۳۰۶-عبدالرحیم الهایی سحر

۳۰۷-صبیح ساعدی

۳۰۸-صادق سواریان

۳۰۹-نزار مزرعه

۳۱۰-محمد جواد دانش

۳۱۱-حسن نورانی

۳۱۲-جواد سواری

۳۱۳-جبار عفراوی

۳۱۴-صباح عفراوی

۳۱۵-حسین عفراوی

۳۱۶-عبدالله عفراوی

۳۱۷-سیدحبیب موسوی

۳۱۸-محمد حیصمی

۳۱۹-مصطفی چنانی

۳۲۰-صادق چنانی

۳۲۱-امین عفراوی

۳۲۲-محمد عفراوی

۳۲۳-صالح چنانی

۳۲۴-مرتضی چنانی

۳۲۵-موسی عفراوی

۳۲۶-علی عفراوی

۳۳۰-صادق حمیدی

۳۳۱-هادی حمیدی

۳۳۲-محسن حمیداوی

۳۳۳-خالد صبحی پور

۳۳۴-باسم حمادی

۳۳۵-سالم بچاري

۳۳۶-توفيق حمدي زاده

۳۳۷-قايم كعب

۳۳۸-عادل كعب

۳۳۹-عبدالامام عبيات

۳۴۰-ابراهيم عبيات

۳۴۱-سيدجلال منابي

۳۴۲-فلاح حيدري

۳۴۳-مجيد غافلي

۳۴۴-سيد سعيد منابي

۳۴۵-ناصر عبيات

۳۴۶-عباس عبيات

۳۴۷-جاسم محمد عبيات

۳۴۸-سيد جبار موسوي

۳۴۹-سيدعلي موسوي

۳۵۰-سيدحسن موسوي

۳۵۱-علي سواري

۳۵۲-جاسم سواري

۳۵۳-حيدر سواري

۳۵۴-منيژه طرفي مجد

۳۵۵-عباس فريسات

۳۵۶-قاسم حياوي

۳۵۷-محمد شجيرات

۳۵۸-سعدون شجرات

۳۵۹-عماد براجعه

۳۶۰-حسن كروشات

۳۶۱-علي حيادر

۳۶۲-خيرالله حيدري

۳۶۳-احمد حيدري

۳۶۴-داوود شجيرات

۳۶۵-رضا سالمي حسون

۳۶۶-قاسم كروشات

۳۶۷-مهدي زايري

۳۶۷-جليل دغاغله

۳۶۸-ايوب تميمي

۳۶۹-غزال تميمي

۳۷۰-حسين زرگاني

۳۷۱-تهاني باوي

۳۷۲-سناء كروشات

۳۷۳-بهيه سواري

۳۷۴-حمید بوعزار

۳۷۵-هاشميه موسوي

۳۷۶-نعیم حیدری

۳۷۷-عبدالنبی حمیدی

۳۷۸-جاسم حمیدی

۳۷۹-صادق عامری زاده

۳۸۰-هادی عامری

۳۸۱-عبدالحسن فیاضی

۳۸۲-رحیم آلبوخلیل

۳۸۳-نوری حمیدی

۳۸۴-رباب عامری

۳۸۵-عبدالعلی حمیدی زاده

۳۸۶-رسول سلامات

۳۸۷-سبحان حمیدی زاده

۳۸۸-علی زرگانی

۳۸۹-سالم علوانی

۳۹۰-احمد مرداسی

۳۹۱-جواد حمیدی

۳۹۲-خالد حمیدیان مقدم

۳۹۳-حمدان صیوانی

۳۹۴-سجاد مرداسی

۳۹۵-سعید عمرانی

۳۹۶-کریم عامری پور

۳۹۷-امید سیاح

۳۹۸-جمال حسین زاده

۳۹۹-حسین کریمیان

۴۰۰-فاطمه حردانی

#

اشتراک این خبر در :