مهر – کیخسرو چنگوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معضل کم آبی در استان خوزستان اظهار کرد: برنامه کشت تابستانه هر سال در یک بازه زمانی معین اعلام می شود. خوشبختانه در این زمان در حوزه کارون و دز با هیچ گونه مشکلی مواجه نیستیم اما در حوزه های مارون، کرخه، خیرآباد و زهره باید محدودیت های کشتی را اعمال کنیم.وی افزود: در سال گذشته حدود ۵۰ روز قطعی آب در رودخانه زهره را تجربه کردیم. همچنین در همین بازه زمانی به مدت ۹۰ روز مطلق بارندگی نداشتیم.

رئیس سازمان جهاد کشاوزی خوزستان با اشاره به کاهش ۴۵ درصدی بارش در سال گذشته عنوان کرد: متاسفانه میزان بارش ۳۱۰ میلی متری در سال ۹۲ به میزان ۱۸۰ میلی متر در سال گذشته کاهش یافت.

چنگلوایی با بیان اینکه در سال ۹۳ بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان به صورت کلی از بین رفت، تصریح کرد: همچنین میزان خرید هر هکتار گندم آبی از هزار و ۸۱۰ کیلوگرم در سال ۹۲ به میزان دو هزار و ۵۶۰ کیلوگرم در سال گذشته تقلیل یافت.

وی اظهار کرد: در سال جاری نیز ۸۰ هزار هکتار از میزان کشت آبی و دیم استان کم شده است. مشکل کمبود آب در حوزه های مارون و کرخه با اعمال مدیریت صحیح قابل حل است.

رئیس سازمان جهاد کشاوزی خوزستان با اشاره به لزوم رهاسازی آب از سد های کوثر و خیرآباد گفت: دلیلی ندارد کشاورزی خوزستان فدای آبگیری دو سد بالا دست شود. برای حل معضل عدم کشت در حوزه های کرخه و مارون باید این از این دو سد دو سد در مقطعی از زمان میزان مشخصی آب را رها سازی کنند.

چنگلوایی تصریح کرد: کشاورزان ما نیز باید به سمت استفاده از روش های نوین آبیاری بروند.

#

اشتراک این خبر در :