مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مراسم بین المللی شعر رضوی شوش گفت: مجسمه ای در خور و ارزش مقام دعبل خزاعی ساخته و در شوش نصب می شود.

به گزارش اگزار همایون قنواتی توضیح داد: طی فراخوانی در خصوص طراحی طرح مجسمه دعبل هنرمندان می توانند آثار خود را برای ما ارسال و بهترین اثر را در قالب مجسمه طراحی می کنیم.

قنوانی افزود: شوش شهری مذهبی و باید باید نماد دعبل در آن ساخته شود تا بازدید کنندگان بیشتر با این شاعر جهانی و ادب شوش آشنا شوند.

#

اشتراک این خبر در :