گرماي بي‌سابقه هوا در تابستان امسال، بسياري از کشورهاي دنيا را گرفتار کرده است. پس از قربانيان زيادي که گرما در هند گرفت، حالا نوبت به رکوردزني رسيده است و البته رکوردي که در ايران ثبت شده است.

به گزارش خبرآنلاین يک سايت بين المللي هواشناسي دراين باره نوشته است: در تابستان ۲۰۱۵ به دليل گرم شدن کره زمين بسياري از کشورهاي دنيا گرماي بي سابقه اي را تجربه کردند. براي مثال برخي شهرهاي عراق به همين دليل ۴ روز تعطيل شده است، با اين حال گرمايي که اين هفته مردم بندر ماهشهر احساس کردند با هيچ جاي دنيا قابل مقايسه نبود.

بندر ماهشهر با جمعيتي حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر که در استان خوزستان و در نزديکي خليج فارس قرار دارد، اين هفته دماي ۴۳ درجه اي داشته است اما به علت رطوبت اين دما حدود ۷۰ درجه احساس شده است. اين دماي احساسي بعد از سال ۲۰۰۳ که چيزي حدود ۸۱ درجه در عربستان بوده است بيشترين دماي احساسي در تاريخ کره زمين است.

با موج گرماي جديدي که وارد خاورميانه شده است هواشناسان انتظار دارند که تا روز جمعه ماهشهر به دمايي بالاي ۵۰ درجه برسد.

در همين باره مديرکل هواشناسي خوزستان گفته است: هر دماسنجي مقابل خورشيد قرار بگيرد طبيعتا دماي بالايي را نشان مي​دهد ولي آن‌چه مسلم است اين که گرما و دما دو مقوله متفاوت هستند. گرما نشان‌دهنده ميزان انرژي است که موجب افزايش دما مي​شود و نبايد مقدار گرما را همان ميزان دما دانست. ۶۷.۵ در حقيقت، ميزان گرماي ماهشهر بوده است و نه ميزان دماي اين شهر.

گفتني است حدود ۱۰۰ سال پيش دره مرگ در کاليفرنيا با دماي ۵۷ درجه گرمترين نقطه ي کره زمين بوده است.

#

اشتراک این خبر در :