در این گزارش اهمیت رسانه و انعکاس رویدادها را از زبان خود خبرنگاران و تیم خبر بخش عربی صدا و سیمای مرکز آبادان می شنویم

این گزارش را از اینجا مشاهده فرمایید

فی هذا التقریر نشاهد اهمیت الاعلام و عکس الاحداث من لسان مراسلون قناة عبادان الفضائیة

مهدی البحرانی / مراسلون

#

اشتراک این خبر در :