به گزارش مراسلون طی جلسه ای که به ریاست محمد باوی رئیس و حضور سایر اعضا شورای پنجم شهر شیبان برگزار شد و فرید سجیراتی با رأی موافق همه ی اعضا به عنوان شهردار جدید شیبان انتخاب شد.

فرید سجیراتی عضو شورای چهارم و از فرزندان بومی شهر شیبان از منظقه خیط الرواس یا همان کوی شهید بهشتی است.

همچنین رحیم غریبی از کارمندان شهرداری به عنوان سرپرست شهرداری شیبان انتخاب شد.

#

اشتراک این خبر در :