تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده توسط سازمان ملل متحد تخریب معبد مشهور «بل» ـ از مهم‌ترین سازه‌های موجود در مجموعه باستانی تحت کنترل داعش درآمده «پالمیرا» (تدمر) را تأیید کرد. تصاویر منتشر شده، ساختمان اصلی و محراب معبد «بل»، قبل و بعد از روز یکشنبه را نشان می‌دهد. چنانکه از تصاویر پیداست بخش اندکی از ساختمانی که زمانی یکی از سالم‌ترین سازه‌های باستانی در جهان بود، باقی مانده است.
عکس/ تصویر ماهواره ای از جنایت داعش

عکس/ تصویر ماهواره ای از جنایت داعش

#

اشتراک این خبر در :