نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت که طرح حمایت از افراد از کارافتاده بی‌درآمد در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش ایسنا حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: در این طرح پیش‌بینی شده که کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند حداقلی برای امرار معاششان در نظر گرفته شود تا سر گرسنه بر بالین نگذارند.

وی افزود: بر اساس آنچه در این طرح پیش‌بینی شده مبلغی به صورت نقدی به یارانه این افراد که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز قرار دارند اضافه می‌شود یعنی یارانه یک خانواده ۴ نفره ۵۹۰ هزار تومان یا به عبارتی نفری ۱۴۷ هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت که برای تأمین مالی این طرح چندین منبع در متن طرح پیش‌بینی شده است.

حاجی در پایان گفت که این طرح چاپ و توزیع شده و در نوبت طرح در صحن علنی با قید دوفوریت قرار دارد.

#

اشتراک این خبر در :