بدون شک رسالت اصلی آموزش و پرورش شناسایی،توسعه و شکوفایی استعدادها و توانمندی نوجوانان و جوانان در جهت تامین آینده کشور و همچنین تامین آینده خود جوانان است و بی شک ارسال بخشنامه و دستور العمل های اجرایی از  آموزش و پرورش استان و زیر نویسی همان کاغذها و ارسال به ادارات و تکرار آن زیرنویسی و ارسال به مدارس و نهایتا زیر نویسی مدیر مدرسه و گذاشتن آن بخشنامه در تابلو اعلانات دفتر مدرسه ،بدون ایجاد انگیزه و رقبت و راهکارهای عملی و اجرایی چیزی جز رفع مسولیت و ربات امضا شدن مسولین نیست و نتایج اخیر کنکور سراسری صدق این بیان را آشکار میکند .یکی دیگر از عللی که علی رغم سرمایه گذاری،تبلیغ ،و ابلاغ طرح های مختلف نتایج مطلوب و دلخواه حاصل نمی‌شود در اجرای این برنامه ها طبیعت ،نیازها،رغبت ها و پیچیدگی های فراگیران به عنوان هدف اصلی نادیده گرفته میشود و در اغلب موارد نتیجه عکس آنچه موردنظر است اتفاق می‌افتد .
این تلاشها زمانی به ثمر خواهد رسید که معلم به هنر کشف استعدادها و روشهای بدیع ومبتکرانه روز دنیا مجهز شود ،نه اینکه در جهت تامین معیشت خانواده و پرداخت اقساط وام ۲۱ درصدی عقب افتاده خود بفکر کار دوم باشد .مگر میشود تنها با ارائه دستورالعمل یا بخشنامه یا نطق تلویزیونی ویا شعار تبلیغاتی در جهت کارایی یا اثربخشی نظام آموزش وپرورش به توفیقی نائل شد
مدرسه را نبایدبا یک پادگان نظامی اشتباه گرفت ، زمان ساده اندیشی و برخورد ساده لوحانه باامر خطیر معلمی به سرآمده ،پیشرفت های سریع صنعتی و ورود تکنولوژی‌های پیشرفته رسالت آموزش وپرورش را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
دولتمردان و متولیان نظام های تعلیم و تربیت ناگزیر باید این نکته بسیار مهم و اساسی رامورد توجه جدی قرار دهند که سلامت بالندگی جامعه ،توسعه سرمایه های انسانی وبه تبع آن ترقی وپیشرفت کشور،در گرو سلامت وبالندگی معلمان جامعه است.
وسخن آخر اینکه آموزش و پرورش و مدرسه اساسا یک ارگان و نهاد اجتماعی و فرهنگی ست آنرا سیاست زده نکنید و در جهت رفع و اصلاح اشتباهات گذشته باشید  و شایسته سالاری را در انتصاب متولیان امر آموزش و تربیت فرزندان این مرز و بوم را سرلوحه کار خود قرار دهید .

محمد امیر

#

اشتراک این خبر در :