اینکه مردم باید از اقدامات مثبت ، کارها و فعالیت های شما مطلع باشند ؛ انتظار به حق مردم غیور  از شما وکلای استان ؛ که مطالبه ی آن منطقی و منصفانه است ؛ بخصوص اگر نخبگان و فعالان کارها و تحرکات شما را زیرذره بین قرار می دهند، که این به نوبه ی خود نقطه عطف و امیدی است جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح و خارج نشدن از ریل خدمت به مردم می باشد .
این که شرایط کنونی کشور وفق مراد نیست و دولت در واپسین روزهای خود قرار دارد و برجام و پسابرجام بر حال و هوای سیاسی و اقتصادی کشور خیمه بر افراشته ، نمی تواند دلیل متقن بر محکم کاری کار نکردن از روزهای ابتدایی تصدی استان توسط حضرات عالی باشد. در ضمن اینکه اقدامات شما همسو با دولت باشد یا خیر ، به مرام سیاسی شما وابسته است ؛ لیکن آن را درجهت خدمت و منافع استان قرار بدهید.
فعالان سیاسی و اجتماعی ، نخبگان و آنان که که ترقی و رو به جلو حرکت کردن استان را دوست دارند نسبت به مرام سیاسی و فضای باز سیاسی استان خوشبین هستند .
آن چه استان خوزستان در سال های اخیر از آن رنج می برد تبعیض و یک سو نگری است که مطمئنا با اهداف والای انقلاب جمهوری اسلامی وفق نیست ؛ ریشه ی این تبعیض ها و یک سو نگری ها در مدیریت و برنامه ریزان استان است.
ذکر چند نکته مهم خالی از لطف نیست:
۱- واقعیت های جامعه ی ما ، دقیقا همان چیزهایی است که مردم با آن زندگی می کنند نه آن چیزهایی که شما می گویید یا کانال های شما منتشر می کنند ؛ بدانید که ” مشک آن است که ببوید …” ۲۸سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد ،دولتها یکی پس از پس دیگری آمدند و رفتند و همکاران شما در ادوار مختلف فقط در نطق خارج از دستور خودی نشان می دادند ؛ پس ره اسلاف را نروید ؛مردم آگاه و به امور وقوف کامل دارند .
۲- اگر فرض کنیم نه قرار است مشک ، خود ببوید و نه قرار است به حرف فرهیختگان و فعالان گوش فرا بسپارید و خود را دانای کل به مردم معرفی کنید ؛ نیازی به رسانه ای کردن فعالیت های خود نیست ؛ اعتماد مردم را دریابید و قدرتی که به شما تفویض کردند به دوستان و آشنایان خود تفویض نکنید؛ این به نوبه ی خود نماد تبعیض و یک سو نگری است.
۳- اگر قبول انتقاد فقط مدح و ثنای فعالیت های شما باشد؛ این دیگر دردی لا علاج!
۴- استان خوزستان زمین جلگه ای یعنی حاصلخیزترین دشت ایران چند سالی است از بی آبی و بی مسئولیتی در جفا به سر می برد ؛ باز هم دریغ از یک پروژه ی دراز مدت جهت برون رفت استان از این حالت بغرنج ، در طول ادوار مجلس نمایندگان استان در کمسیون صنایع و کشاورزی حضور کم رنگ داشته و دارند ؛ این در حالی است که خوزستان قطب صنعت و  کشاورزی  است .
۵- نکته بسیار مهم و ملفت نظر حضور پررنگ نمایندگان استان در کمسیون انرژی است ؛ لیکن بازخورد آن چه بوده است؟
شاید تنها بازخورد آن، خشک شدن تالابها ، جفا به جلگه ، ریزگردها و انتقال نامتعارف آب استان به سایر نقاط کشور باشد .
در پایان باید گفت : که دوران انتخابات و روزهای پرهیاهوی تبلیغات گذشت؛ زمان عمل به وعده ها ست؛ ما منتظریم .
#

اشتراک این خبر در :